Disclaimer

 1. Home
 2. Privacy Center
 3. Disclaimer

Brukeravtale

LES DENNE BRUKERAVTALEN OG ALLE ANDRE AVTALER OG RETNINGSLINJER, SOM DET REFERERES TIL HER, SAMLET DEFINERT NEDENFOR SOM “TJENESTEVILKÅR” NØYE, DA DE INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON OM DINE JURIDISKE RETTIGHETER, RETTSMIDLER OG FORPLIKTELSER. DISSE INKLUDERER ULIKE BEGRENSNINGER OG UNNTAK OG EN BINDENDE VOLDGIFTSAVTALE OG FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL.

Denne brukeravtalen (denne”avtalen“) er en kontrakt mellom deg (“du” eller “Bruker“) Freelance Norge (“Freelance Norge,””vi,” eller”oss”) og våre tilknyttede selskap Freelance Norge Escrow Inc. (“Freelance Norge Escrow“). Du må lese, godta og godta alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen for å være en bruker av nettstedet vårt, som ligger på www.FreelanceNorge.no eller deler av resten av nettstedet, eller nettstedets tjenester.

I henhold til vilkårene som er angitt her, kan Freelance Norge, etter eget skjønn, endre denne avtalen og de andre vilkårene for bruk når som helst ved å legge ut en revidert versjon på nettstedet. Freelance Norge vil gi rimelig forhåndsvarsel om eventuelle endringer som inkluderer en vesentlig endring (definert nedenfor), ved å legge ut de oppdaterte vilkårene for bruk på nettstedet, gi varsel på nettstedet, og / eller sende deg varsel via e-post. Hvis den betydelige endringen inkluderer en økning i gebyrene belastet av Freelance Norge, vil Freelance Norge gi minst 30 dagers forhåndsvarsel om endringen, men kan ikke gi forhåndsvarsel for endringer som resulterer i en reduksjon i gebyrer eller noen midlertidig eller kampanje gebyrendring. Eventuelle revisjoner av vilkårene for bruk, trer i kraft på den angitte ikrafttredelsesdatoen (hver, etter hva som er aktuelt,                           “Ikrafttredelsesdato”).”).

DU FORSTÅR AT VED Å BRUKE NETTSTEDET ELLER NETTSTEDETS TJENESTER ETTER IKRAFTTREDELSESDATOEN, GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE FOR BRUK, INKLUDERT VOLDGIFTS BESTEMMELSEN I PUNKT 14 I DENNE AVTALEN (UNDERLAGT DIN RETT TIL Å VELGE BORT VOLDGIFTS BESTEMMELSEN, SOM ANGITT I PUNKT 14). HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE FOR BRUK I SIN HELHET, VIL DU IKKE FÅ TILGANG TIL ELLER FÅ BRUKT NETTSTEDET ELLER NETTSTED TJENESTENE ETTER IKRAFTTREDELSESDATOEN, MED UNNTAK AV DET SOM ER TILLATT I VILKÅRENE FOR BRUK PÅ NETTSTEDET.

HVIS DU GODTAR TJENESTEVILKÅRENE PÅ VEGNE AV EN ENHET ELLER ETAT, ELLER I FORBINDELSE MED Å LEVERE ELLER MOTTA TJENESTER PÅ VEGNE AV EN ENHET ELLER ETAT. BEKREFTER OG GARANTERER DU AT DU HAR MYNDIGHET TIL Å BINDE DENNE ENHETEN ELLER BYRÅET TIL TJENESTEVILKÅRENE, OG GODTA AT DU BINDER BÅDE DEG OG DENNE ENHETEN ELLER BYRÅET TIL TJENESTEVILKÅRENE. I SÅ FALL VIL “DU” OG “DIN” REFERERE TIL OG GJELDE FOR DEG OG DEN ENHETEN ELLER BYRÅET.

MÅNEDLIG PRIS

Freelance Norge er en serviceplattform levert av Medialytics, med organisasjonsnummeret 920278086. Prisen for å bruke Freelance Norges plattform er 599 kr per måned.

Du har 7 dager gratis tilgjengelighet på siden, og du kan når som helst si opp innen disse 7 dagene, uten forpliktelser. 

Hvis du ikke har sendt en mail om kansellering av medlemskap ditt (send til: cancel@freelancenorge.digital) innen de 7 dagene, vil du automatisk bli bundet til systemet i minimum 12 måneder, med en månedlig sum på 599 kr. 

1. FREELANCE NORGE KONTOER

Del 1 drøfter hva du må godta før du bruker nettstedet eller områdets tjenester og de ulike kontotypene som kan opprettes på nettstedet, som beskrevet nedenfor.

1.1 REGISTRERING OG AKSEPT

Ved å registrere deg for en konto for å bruke nettstedet eller nettsted tjenestene (en  “konto”),ved å bruke nettstedet eller nettsted tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen hvis du hadde en konto på ikrafttredelsesdatoen, eller ved å klikke for å godta vilkårene for bruk når du blir bedt om det på nettstedet. Godtar du å overholde denne avtalen og de andre vilkårene for bruk.

Hvis du vil ha tilgang til og bruke visse deler av nettstedet og område tjenestene, må du registrere deg for en konto. I henhold til vilkårene for bruk av nettstedet, er visse deler av nettstedet tilgjengelige for besøkende på nettstedet, inkludert disse delene før kontoregistreringen din godtas. Freelance Norge forbeholder seg retten til å avslå en registrering for å bli med i Freelance Norge eller legge til en konto av noe slag (dvs. som kunde eller frilanser), av en lovlig grunn, inkludert tilbud og etterspørsel, kostnader for å opprettholde data eller andre forretningsmessige hensyn.

Hvis du oppretter en konto som ansatt eller agent på vegne av et selskap, bekrefter og garanterer du at du er autorisert til å inngå bindende kontrakter, inkludert tjenestevilkårene, på vegne av deg selv og selskapet. Ditt personvern er viktig for Freelance Norge, og informasjonen din vil bli håndtert i samsvar med våre retningslinjer for personvern, som er en del av vilkårene for bruk, og gjeldende lov.

1.2 KONTO BERETTIGELSE

Freelance Norge tilbyr nettstedet og nettstedet tjenester for ditt forretningsformål og ikke for personlig, husholdning eller forbruker bruk. For å registrere deg for en konto eller bruke nettstedet og nettstedet tjenester. Må du, og herved representere at du: 

(a) Er en ansatt eller agent for og autorisert til å handle for og binde en uavhengig bedrift (enten det er som selvstendig næringsdrivende / enkeltperson eller som et selskap, aksjeselskap eller annen enhet):

 (b) Vil bare bruke nettstedets og nettsteds tjenestene til forretningsformål:

(c) Vil overholde eventuelle lisensierings-, registrerings- eller andre krav med hensyn til din bedrift, eller virksomheten du handler for, og levering av Freelancer-tjenester:

(d) Er enten en juridisk enhet eller en person som er 18 år, eller eldre (eller på annen måte har nådd myndighetsalderen i jurisdiksjonen der du driver virksomhet) i hvert tilfelle som kan danne juridisk bindende kontrakter.

1.3 KONTOPROFIL

Hvis du vil registrere deg for at en konto skal bli med på nettstedet, må du fullføre en brukerprofil  (“Profil”), som du samtykker i å bli vist til andre brukere, med mindre du endrer personverninnstillingene dine, for å bli vist for offentligheten. Du samtykker i å oppgi sann, nøyaktig og fullstendig informasjon om profilen din, og alle registreringer og andre skjemaer du får tilgang til på nettstedet, eller gi oss informasjon, og for å oppdatere informasjonen din for å opprettholde sin sannferdighet, nøyaktighet og fullstendighet. Du samtykker i å ikke oppgi falsk eller villedende informasjon om identiteten din eller stedet ditt, bedriften din, ferdighetene dine eller tjenestene bedriften din tilbyr, og for å korrigere slik informasjon som er eller blir falsk eller villedende.

KLIENTKONTO

Du kan registrere deg for en konto eller legge til en kontotype for å bruke område- og område tjenestene som en klient (en “klientkonto”). Hver bruker under en klientkonto (“teammedlem“) kan gis forskjellige tillatelser til å handle på vegne av klientkontoen.

1.4 FREELANCER, BYRÅ OG MEDLEMSKONTO FOR BYRÅER

Frilanser: Du kan registrere deg for en konto eller legge til en kontotype for å bruke nettstedet og nettsteds tjenestene som frilanser (en“frilanserkonto”).

Byrå og byråmedlem: En bestemt type Freelancer-konto du kan legge til er en “Agency  Account”, eieren som er referert til som en ” Agency“. En byråkonto tillater tillatelser til å gis til brukere under byråkontoen, som kan gis forskjellige tillatelser til å handle på vegne av byrået (hver, et “Byråmedlem”).

Du erkjenner og godtar at byrået er eneansvarlig, og påtar seg alt ansvar, for: 

(a) klassifiseringen av dine byråmedlemmer som ansatte eller uavhengige entreprenører; 

(b) betale dine byråmedlemmer i samsvar med gjeldende lov for arbeid utført på vegne av Byrået for prosjekter. Du erkjenner videre og godtar at (i) byrået kan bestemme profilsynligheten og prisinformasjon for noen av dets byråmedlemmer; og (ii) Byråets medlemsprofiler kan vise arbeidshistorikk som inkluderer arbeid utført under byråkontoen, inkludert etter at byråmedlemmet ikke lenger er medlem av byrået.

1.5 TILLATELSER FOR KONTO

Du samtykker i å ikke be om eller tillate en annen person å opprette en konto på dine vegne, for ditt bruk eller til din fordel, bortsett fra at en autorisert ansatt eller agent kan opprette en konto på vegne av bedriften din. Ved å gi andre brukere tillatelser under kontoen din, inkludert som teammedlem eller byråmedlem, bekrefter og garanterer du at: 

(a) Brukeren er autorisert til å handle på dine vegne; og

(b) du er fullt ut ansvarlig for brukerens handlinger og unnlatelser, herunder for forpliktelser og forpliktelser knyttet til å foreta betalinger og inngå servicekontrakter og vilkårene for bruk. Hvis en slik bruker bryter vilkårene for bruk, kan det påvirke muligheten til å bruke nettstedet og nettsteds tjenestene. Ved avslutning av en konto kan Freelance Norge stenge alle eller alle relaterte kontoer.

1.6 IDENTITET OG POSISJONSVERIFISERING

Når du registrerer deg for en konto, vil kontoen din være gjenstand for verifisering, inkludert, men ikke begrenset til, validering mot tredjeparts databaser eller verifisering av ett eller flere offisielle offentlige eller juridiske dokumenter, som bekrefter identiteten din, posisjonen din og din evne til å handle på vegne av bedriften din på Freelance Norge. Du autoriserer Freelance Norge, direkte eller gjennom tredjeparter, til å gjøre eventuelle forespørsler, som er nødvendige for å validere identiteten din, posisjonen din og bekrefte eierskapet ditt av e-postadressen din eller finanskontoene dine, i henhold til gjeldende lov. Når du blir bedt om det, må du gi oss fullstendig informasjon om deg selv og din virksomhet, som inkluderer, men er ikke begrenset til, å gi offisielle myndigheter eller juridiske dokumenter. Under bekreftelse kan enkelte kontofunksjoner være midlertidig begrenset. Når en bekreftelse er fullført, gjenopprettes kontofunksjonene.

1.7 BRUKERNAVN OG PASSORD

Når du registrerer deg for en konto, blir du bedt om å velge brukernavn og passord for kontoen. Du er helt ansvarlig for å beskytte og opprettholde konfidensialiteten til brukernavnet og passordet ditt, og samtykker i å ikke dele brukernavnet eller passordet ditt med noen person som ikke er autorisert til å bruke kontoen din. Du autoriserer Freelance Norge til å anta at enhver person som bruker nettstedet med ditt brukernavn og passord, enten er deg eller er autorisert til å handle for deg. Du samtykker i å varsle oss umiddelbart hvis du mistenker eller blir oppmerksom på uautorisert bruk av kontoen din eller uautorisert tilgang til passordet for en konto. Du samtykker videre i å ikke bruke kontoen eller logge inn med brukernavnet og passordet til en annen bruker av nettstedet hvis (a) du ikke er autorisert til å bruke begge, eller (b) bruken vil bryte vilkårene for bruk.

2. FORMÅLET MED FREELANCE NORGE

§ 2 drøfter hva Freelance Norge gjør og ikke gjør når du leverer nettstedet og nettstedets tjenester og noen av dine ansvarsområder når du bruker nettstedet til å finne eller inngå en tjenestekontrakt med en frilanser eller klient, som beskrevet nedenfor.

Nettstedet er en markedsplass hvor kunder og frilansere kan identifisere hverandre og annonsere, kjøpe og selge Freelancer-tjenester på nettet. I henhold til vilkårene for bruk, leverer Freelance Norge nettstedets tjenester til brukere, inkludert hosting og vedlikehold av nettstedet, tilrettelegge for dannelsen av tjenestekontrakter og bistå brukere med å løse tvister som kan oppstå i forbindelse med disse tjenestekontraktene. Når en bruker angir en servicekontrakt, bruker brukeren området til å fakturere og betale eventuelle skyldige beløp i henhold til servicekontrakten.

2.1 FORHOLD TIL FREELANCE NORGE

Freelance Norge gjør bare nettstedet og nettstedet tjenester tilgjengelig for å gjøre det mulig for frilansere og kunder å finne og handle direkte med hverandre. Freelance Norge introduserer ikke frilansere til kunder, finner prosjekter for frilansere eller finner frilansere for kunder. Gjennom nettstedet og nettstedets tjenester, kan frilansere bli varslet om kunder som kan søke tjenestene de tilbyr, og kunder kan bli varslet om frilansere som kan tilby tjenestene de søker. Til enhver tid er imidlertid brukerne ansvarlige for å evaluere og bestemme egnetheten til et prosjekt, klient eller frilanser på egen hånd. Hvis brukerne bestemmer seg for å inngå en servicekontrakt, er tjenestekontrakten direkte mellom brukerne, og Freelance Norge er ikke en part i denne tjenestekontrakten.

Du erkjenner, godtar og forstår at Freelance Norge ikke er part i forholdet eller noen forhold mellom Kunden og Freelancer. Uten begrensning er brukerne alene ansvarlig for: 

(a) Som sikrer nøyaktigheten og lovligheten av brukerinnhold:

(b) Bestemme egnetheten til andre brukere for en tjenestekontrakt (for eksempel intervjuer, vetting, bakgrunnskontroller eller lignende handlinger):

(c) Forhandle, godtar og utfører eventuelle vilkår eller betingelser for servicekontrakter:

(d) Utføre Freelancer-tjenester: 

(e) Betale for Freelancer-tjenester. 

Du erkjenner videre, godtar og forstår at du er eneansvarlig for å vurdere om en tjenestekontrakt skal inngå med en annen bruker og for å verifisere informasjon om en annen bruker, inkludert sammensatt informasjon (definert nedenfor). Freelance Norge gir ingen fremstillinger om eller garanterer sannheten eller nøyaktigheten til noen frilansers eller kundens oppføringer eller annet brukerinnhold på nettstedet; bekrefter ikke tilbakemeldinger eller informasjon fra brukere om frilansere eller kunder; og ikke vet eller på annen måte utføre bakgrunnskontroller på frilansere eller kunder. Du erkjenner, godtar og forstår at Freelance Norge på noen måte ikke fører tilsyn med, direkte, kontrollerer eller evaluerer frilansere eller deres arbeid, og er ikke ansvarlig for noe prosjekt, prosjektvilkår eller arbeidsprodukt. Freelance Norge gir ingen fremstillinger om og garanterer ikke, og du samtykker i å ikke holde Freelance Norge ansvarlig for, kvaliteten, sikkerheten eller lovligheten av Freelancer Services; kvalifikasjoner, bakgrunn eller identiteter til brukere; frilansers evne til å levere freelancer tjenester; kundens evne til å betale for Freelancer Services; Brukerinnhold og uttalelser eller innlegg gjort av brukere; eller en klients eller frilansers evne eller vilje til å faktisk fullføre en transaksjon.

Du anerkjenner, godtar og forstår at frilansere er alene ansvarlige for å bestemme, og har enerett til å bestemme, hvilke prosjekter som skal aksepteres; tid, sted, måte og midler til å levere freelancer tjenester; hvilken type tjenester de tilbyr; og prisen de tar betalt for sine tjenester eller hvordan denne prisen bestemmes eller angis. Du erkjenner videre, godtar og forstår at: 

 • Du ikke er ansatt i Freelance Norge, og du er ikke kvalifisert for noen av rettene eller fordelene ved ansettelse (inkludert arbeidsledighet og /eller arbeidstakerkompensasjonsforsikring); 
 • (ii) Freelance Norge vil ikke ha noe ansvar eller forpliktelser, inkludert under eller relatert til tjenestekontrakter og/eller frilanser tjenester for handlinger eller unnlatelser fra deg eller andre brukere; 
 • (iii) Freelance Norge overvåker ikke, direkte eller kontrollerer frilanser- eller frilanser tjenester på noen måte. Pålegger ikke kvalitetsstandarder eller en frist for fullføring av frilanser tjenester; og dikterer ikke ytelsen, metodene eller prosessen Freelancer bruker til å utføre tjenester; 
 • (iv) Freelancer står fritt til å avgjøre når og om de skal utføre frilanser tjenester, inkludert arbeidsdager og tidsperioder, og Freelance Norge ikke setter eller har noen kontroll over Freelancers priser, arbeidstid, arbeidsplaner eller arbeidssted, og er heller ikke Freelance Norge involvert på noen annen måte for å bestemme arten og mengden av kompensasjon som kan belastes av eller betales til Freelancer for et prosjekt; 
 • (v) Frilanser vil bli betalt på slike tidspunkter og beløp som avtalt med en klient i en gitt tjenestekontrakt, og Freelance Norge gir eller garanterer ikke Freelancer en vanlig lønn eller et minimum, regelmessig betaling; 
 • (vi) Freelance Norge gir ikke frilansere opplæring eller utstyr, arbeidskraft, verktøy eller materialer relatert til noen servicekontrakt; 
 • (vii) Freelance Norge tilbyr ikke lokalene der Frilansere skal utføre arbeidet. Frilansere står fritt til å bruke underleverandører eller ansatte til å utføre Freelancer-tjenester og kan delegere arbeid på fastpriskontrakter eller ved å godta sine kunder for å ha timekontrakter for Freelancers underleverandør(er) eller ansatt(er); og 
 • (viii) Freelance Norge tilbyr ikke frakttjenester for noe fysisk arbeidsprodukt. Hvis en frilanser bruker underleverandører eller ansatte, samtykker Freelancer videre og erkjenner at denne delen gjelder for Freelance Norges forhold, om noen, med Freelancers underleverandører og ansatte, og Freelancer er eneansvarlig for Freelancers underleverandører og ansatte.

Uten å begrense det foregående avsnittet, hvis du er et byrå eller etatsmedlem, erkjenner, erkjenner og forstår du at: 

(1) Byrået er eneansvarlig for å betale sine byråmedlemmer for arbeid utført på vegne av byrået, og at slike betalinger ikke vil bli gjort gjennom

nettstedet; 

(2) Freelance Norge er ikke part i noen avtale mellom byrået og dets byråmedlemmer og har ikke noe ansvar eller forpliktelser i henhold til eller relatert til en slik avtale, selv om byrået eller byråets medlem misligholder; 

(3) Verken byråer eller byråmedlemmer er ansatte eller agenter i Freelance Norge; 

(4) Freelance Norge fører ikke tilsyn, direkte eller kontroll over byrået eller byråets medlemmer; 

(5) Freelance Norge setter ikke byråenes kontraktsvilkår mellom seg selv eller med kunder (inkludert å avgjøre om kontrakten vil være tidsmessig eller fast pris), gebyrer, priser, arbeidstimer, arbeidsplaner eller sted for arbeid; 

(6) Freelance Norge gir ikke byråer eller byråmedlemmer opplæring eller utstyr, arbeidskraft, verktøy eller materialer som trengs for noen servicekontrakt; 

(7) Freelance Norge tilbyr ikke lokalene der byrået eller byråets medlemmer skal utføre arbeidet;  

(8) Freelance Norge gir ingen fremstillinger om påliteligheten, evnen eller kvalifikasjonene til ethvert byrå eller etatmedlem eller enhver etats evne eller vilje til å foreta betalinger til eller oppfylle andre forpliktelser overfor byråets medlemmer, og Freelance Norge fraskriver seg ethvert og alt ansvar knyttet til dette.

Ingenting i denne avtalen er ment å forby eller fraråde (eller skal heller ikke tolkes som å forby eller fraråde) enhver bruker fra å engasjere seg i andre forretningsaktiviteter eller tilby tjenester gjennom andre kanaler de velger, forutsatt, hvis aktuelt. Brukere overholder bestemmelsene beskrevet i avsnitt 7. Brukere er gratis til enhver tid å engasjere seg i slike andre forretningsaktiviteter og tjenester og oppfordres til å gjøre det.

2.2 SKATTER OG FORDELER

Freelancer erkjenner og godtar at Freelancer alene er ansvarlig;

(a) For alt skatteansvar knyttet til betalinger mottatt fra Freelancers kunder og gjennom Freelance Norge, og at Freelance Norge ikke vil holde tilbake noen skatter fra betalinger til Freelancer; 

(b) For å oppnå noe ansvar, helse, arbeidstakerkompensasjon, uførhet, arbeidsledighet eller annen forsikring som er nødvendig, ønsket eller pålagt ved lov, og at Freelancer ikke er dekket av eller er kvalifisert for noen forsikring fra Freelance Norge; 

(c) For å avgjøre om Freelancer er pålagt av gjeldende lov å utstede en bestemt faktura for frilanser avgiftene, og for å utstede eventuelle fakturaer som er nødvendige; 

(d) For å avgjøre om Freelancer er pålagt av gjeldende lov å overføre til de aktuelle myndighetene enhver merverdiavgift eller andre skatter eller lignende avgifter som gjelder for frilanser avgiftene og overføre slike skatter eller avgifter til de aktuelle myndighetene, etter behov; 

(e) Hvis utenfor Norge, for å avgjøre om Freelance Norge er pålagt av gjeldende lov å holde tilbake ethvert beløp av frilanser gebyrene og for å varsle Freelance Norge om ethvert slikt krav og erstatte Freelance Norge for ethvert krav om å betale ethvert kildeskatt beløp til de aktuelle myndighetene (inkludert straffer og renter). Ved en revisjon av Freelance Norge samtykker Freelancer i å samarbeide med Freelance Norge umiddelbart og gi kopier av Freelancers selvangivelse og andre dokumenter som med rimelighet kan bes om en slik revisjon, inkludert, men ikke begrenset til poster som viser at Freelancer engasjerer seg i en uavhengig virksomhet som er representert for Freelance Norge.

 

2.3 TILBAKEMELDINGER OG BRUKERINNHOLD PÅ MARKEDSPLASSEN

Du anerkjenner og godtar herved at brukere publiserer og ber Freelance Norge om å publisere på deres vegne informasjon på nettstedet om brukeren, for eksempel tilbakemeldinger, sammensatt tilbakemelding, geografisk plassering eller verifisering av identitet eller legitimasjon. Slik informasjon er imidlertid basert utelukkende på ubekreftede data, som frilansere eller kunder frivillig sender til Freelance Norge og ikke utgjør og vil ikke bli tolket som en introduksjon, anerkjennelse eller anbefaling fra Freelance Norge; Freelance Norge gir slik informasjon utelukkende for brukervennligheten til brukerne.

Du erkjenner og godtar at tilbakemeldinger fra brukere fordeler markedet, alle brukere og effektiviteten til nettstedet. Du ber spesifikt om at Freelance Norge legger ut sammensatte eller kompilerte tilbakemeldinger om brukere, inkludert deg selv, på brukerprofiler og andre steder på nettstedet. Du erkjenner og godtar at tilbakemeldings resultater for deg, inkludert din jobbsuksess score, uansett hvor det refereres til, og annet brukerinnhold uthevet av Freelance Norge på nettstedet eller på annen måte (” Sammensatt informasjon“), hvis noen, kan inkludere brukerkommentarer, brukervurderinger, indikatorer på brukertilfredshet og andre tilbakemeldinger som utelukkende er igjen av andre brukere. Du erkjenner videre og godtar at Freelance Norge vil gjøre sammensatt informasjon tilgjengelig for andre brukere, inkludert kompositt eller kompilert tilbakemelding. Freelance Norge leverer sitt tilbakemeldingssystem, som et middel som brukere kan dele sine meninger med andre brukere offentlig, og Freelance Norge overvåker ikke, påvirker, bidrar til eller sensurerer disse meningene. Du erkjenner og godtar at postet sammensatt eller kompilert tilbakemelding og annen sammensatt informasjon bare gjelder virksomheten som annonseres i profilen og ikke til noen enkeltperson. Du samtykker i å ikke bruke sammensatt informasjon til å gjøre noen ansettelse, kreditt, kredittvurdering, underskriving eller annen lignende beslutning om noen annen bruker.

Freelance Norge undersøker vanligvis ingen kommentarer lagt ut av brukere eller annet brukerinnhold for nøyaktighet eller pålitelighet, og garanterer ikke at brukerinnhold er nøyaktig. Du er eneansvarlig for brukerinnholdet ditt, inkludert nøyaktigheten av brukerinnhold, og er eneansvarlig for eventuelle rettslige skritt som kan iverksettes av andre brukere eller tredjeparter som følge av eller i forbindelse med brukerinnholdet ditt. Freelance Norge er ikke juridisk ansvarlig for tilbakemeldinger eller kommentarer som er lagt ut eller gjort tilgjengelig på nettstedet av brukere eller tredjeparter, selv om denne informasjonen er ærekrenkende eller på annen måte lovlig gjennomførbar. For å beskytte integriteten til tilbakemeldingssystemet og beskytte brukere mot misbruk, forbeholder Freelance Norge seg retten (men er ikke forpliktet) til å fjerne postet tilbakemeldinger eller informasjon som, etter Freelance Norges eneste vurdering, bryter vilkårene for bruk eller negativt påvirker vår markedsplass, reduserer integriteten til tilbakemeldingssystemet eller på annen måte er uforenlig med forretningsinteressene til Freelance Norge. Du erkjenner og godtar at du vil varsle Freelance Norge om eventuelle feil eller unøyaktige uttalelser i tilbakemeldings resultatene dine, inkludert kompositt informasjonen, og at hvis du ikke gjør det, kan Freelance Norge stole på nøyaktigheten av slik informasjon.

 

3. KONTRAKTSFORHOLD MELLOM KLIENT OG FRILANSER

Del 3 drøfter forholdet du kan bestemme deg for å inngå med en annen bruker, inkludert tjenestekontrakter mellom brukere, som beskrevet nedenfor.

3.1 SERVICEKONTRAKTER

Hvis en klient og frilanser bestemmer seg for å inngå en servicekontrakt, er servicekontrakten et kontraktsforhold direkte mellom kunden og frilanseren. Kunden og Frilansere har full diskresjon både med hensyn til om de skal inngå en tjenestekontrakt med hverandre og med hensyn til vilkårene i en tjenestekontrakt. Du erkjenner, godtar og forstår at Freelance Norge ikke er part i noen tjenestekontrakt. Dannelsen av en tjenestekontrakt mellom brukere ikke under noen omstendighet vil skape et ansettelses- eller annet tjenesteforhold mellom Freelance Norge og enhver bruker eller et partnerskap mellom Freelance Norge og enhver bruker.

Med hensyn til enhver servicekontrakt kan kunder og frilansere inngå skriftlige avtaler, som de anser som passende (f.eks. konfidensialitetsavtaler, oppfinnelses avtaler, tildeling av rettigheter, etc.) forutsatt at slike avtaler ikke er i konflikt med, begrenser eller utvider Freelance Norges rettigheter og forpliktelser i henhold til vilkårene for bruk, inkludert denne avtalen og gjeldende escrow-instruksjoner. Partene i en tjenestekontrakt kan, hvis partene foretrekker det, godta vilkårene for valgfritt i tjenestekontrakt helt eller delvis, i tillegg til eller i stedet for andre slike avtaler. Bare i den grad de ikke har inngått en annen avtale eller vilkår med hensyn til en servicekontrakt, godtar partene i en servicekontrakt at vilkårene for valgfri tjenestekontrakt gjelder for deres servicekontrakt.

Vilkårene for valgfri tjenestekontrakt er kun gitt som et utvalg og passer kanskje ikke for alle jurisdiksjoner eller alle kontrakter. Brukere er ansvarlige for å overholde alle lokale krav, inkludert gjeldende lover, regler og forskrifter. Freelance Norge påtar seg ikke noe ansvar for noen konsekvens av bruk av vilkårene for valgfri tjenestekontrakt. Vilkårene for valgfri tjenestekontrakt er ikke ment og utgjør ikke (a) juridisk rådgivning, (b) opprette et advokat-klientforhold, eller (c) utgjøre reklame eller en oppfordring av noe slag. 

Hver situasjon er svært fakta spesifikk, og kravene varierer etter situasjon og jurisdiksjon, og derfor bør enhver part søke juridisk rådgivning fra en lisensiert advokat i de relevante jurisdiksjonene. Freelance Norge fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar med hensyn til handlinger eller unnlatelser basert på vilkårene for valgfri tjenestekontrakt.

3.2 TVISTER BLANT BRUKERE

For tvister som oppstår mellom kunder og frilansere, samtykker du i å overholde tvisteprosessen som er forklart i escrow-instruksjonene som gjelder for din bestemte tjenestekontrakt. Hvis tvisteprosessen ikke løser tvisten din, kan du forfølge tvisten uavhengig, men du erkjenner og godtar at Freelance Norge ikke vil og ikke er forpliktet til å gi noen tvistehjelp utover det som er gitt i Escrow-instruksjonene.

Hvis frilanseren eller klienten har til hensikt å få en ordre fra en voldgiftsdommer eller en domstol som kan lede Freelance Norge, Freelance Norge Escrow, eller våre tilknyttede selskaper til å ta eller avstå fra å gjøre noe med hensyn til en Deponeringskonto, vil den parten: (a) gi oss minst fem virkedagers forhåndsvarsel om høringen; (b) inkludere i en slik ordre en bestemmelse, som en forutsetning for forpliktelse som påvirker Freelance Norge eller Freelance Norge Escrow, vi bli betalt i sin helhet for eventuelle beløp, som vi ellers ville ha rett til; og (c) betales for den rimelige verdien av tjenestene som skal ytes i henhold til en slik ordre.

3.3 KONFIDENSIELL INFORMASJON

Brukere kan godta eventuelle vilkår de anser, som passende med hensyn til konfidensialitet, inkludert de som er angitt i vilkårene for valgfri tjenestekontrakt. Hvis og i den grad brukerne ikke artikulerer noen annen avtale med hensyn til konfidensialitet, godtar de at denne paragraf 3.3 (konfidensiell informasjon) gjelder.

I den grad en bruker gir konfidensiell informasjon til den andre, vil mottakeren beskytte hemmeligholdt av avslørerens konfidensielle informasjon med samme grad av omsorg, som den bruker til å beskytte sin egen konfidensielle informasjon, men ikke i noe tilfelle med mindre enn aktsomhet. På en brukers skriftlige forespørsel vil parten som mottok konfidensiell informasjon umiddelbart ødelegge eller returnere den avslørende partens konfidensielle informasjon og eventuelle kopier av den som finnes i eller på dets lokaler, systemer eller annet utstyr, eller annet under sin kontroll.

4. KLASSIFISERING AV ARBEIDER

§ 4 drøfter hva du godtar om en Frilanser er ansatt eller uavhengig entreprenør.

4.1 KLASSIFISERING AV ARBEIDER

Ingenting i denne avtalen er ment å eller bør tolkes til å skape et partnerskap, joint venture, franchisor/ franchisetaker eller arbeidsgiver-ansatt forhold mellom Freelance Norge og en bruker.

Kunden er eneansvarlig for og har full diskresjon med hensyn til valg av frilanser for ethvert prosjekt. Kunden er eneansvarlig for og påtar seg alt ansvar for å avgjøre om frilansere skal engasjeres, som uavhengige kontraktører eller ansatte i kunden og engasjere dem tilsvarende. Kunden garanterer sine beslutninger om klassifisering er korrekte og dens måte å engasjere frilansere overholder gjeldende lover, forskrifter og regler. Freelance Norge vil ikke ha noen innspill til, eller involvering i, arbeidstaker klassifisering som mellom klient og frilanser, og brukere er enige om at Freelance Norge ikke har noe engasjement i og vil ikke ha noe ansvar som følge av eller i forbindelse med klassifiseringen av en frilanser generelt eller med hensyn til et bestemt prosjekt.

 

5. FREELANCE NORGE AVGIFTER

§ 5 beskriver hvilke avgifter du godtar å betale til Freelance Norge i bytte mot at Freelance Norge leverer nettstedet og nettstedet tjenester til deg og hvilke skatter Freelance Norge kan samle inn, som beskrevet nedenfor.

5.1 AVGIFTER FOR FRILANSERE

Serviceavgifter. Frilansere vil betale Freelance Norge et servicegebyr for bruk av nettstedets tjenester, inkludert kommunikasjon, fakturering, rapportering, tvisteløsning og betalingstjenester, inkludert tilrettelegging av voldgiftstjenester og timebetalings beskyttelse, som beskrevet i gjeldende Escrow-instruksjoner (“Serviceavgifter“). Tjenestegebyrene (for å bruke nettstedstjenestene) betales utelukkende av Frilanser. Når en klient betaler en frilanser for et prosjekt eller når midler knyttet til et prosjekt ellers frigis til en frilanser, som kreves av gjeldende escrow-instruksjoner (se avsnitt 6.1), vil Freelance Norge Escrow kreditere Freelancer Escrow-kontoen for hele beløpet som betales eller frigis av klienten, og deretter trekke fra og utbetale til Freelance Norge serviceavgiften. Frilanser autoriserer herved ugjenkallelig og instruerer Freelance Norge Escrow om å trekke serviceavgiften fra Freelancer Escrow-kontoen og betale Freelance Norge på frilanserens vegne. 

Medlemsavgifter og «Connects».  Frilansere kan abonnere på ulike nivåer av deltakelse og privilegier på nettstedet for å få tilgang til flere funksjoner og nettstedsservice, ved betaling av abonnement medlemskapsavgift og ved å kjøpe “Connects” som beskrevet i og underlagt vilkårene i Freelancer-medlemskapsavtalen.

Utbetalingsgebyr: Frilansere vil betale Freelance Norge et utbetalingsgebyr for å overføre betalinger til deres foretrukne betalingsmåte (“Utbetalingsgebyr”).   Utbetalingsgebyret utbetales til Freelance Norge ved hensyn til kostnader som påløper og administrasjon av utbetalinger via utbetalingsmetoden som frilanser ber om, og varierer ved utbetalingsmetode. Utbetalingsgebyret for hver utbetalingsmetode er oppført under. Gebyrer og tidsplaner på nettstedet, som revidert fra tid til annen.

I tillegg til gebyrer som belastes av Freelance Norge, kan utbetalingsmetoden også belaste aktivering, vedlikehold eller andre kontogebyrer.

5.2 KUNDEGEBYRER

Kunder betaler Freelance Norge et gebyr for betalingsbehandling og administrasjon knyttet til frilanseravgiften de betaler til frilansere de engasjerer seg gjennom nettstedet, som beskrevet i gebyr- og ACH-autorisasjonsavtalen.

Klienter kan også velge å betale for en premium medlemskapsplan for å få tilgang til flere funksjoner og nettstedstjenester.

5.3 MOMS OG ANDRE AVGIFTER

Freelance Norge kan være pålagt av gjeldende lov å kreve skatter eller avgifter, inkludert, men ikke begrenset til, kildeskatt eller moms (mens noen land kan referere til mva ved hjelp av andre vilkår, for eksempel GST, vil vi bare referere til mva, GST og eventuelle lokale salgsavgifter kollektivt som “MVA“) i jurisdiksjonen til Frilanser (“Skatter“). I slike tilfeller er eventuelle beløp Freelance Norge pålagt å samle inn eller holde tilbake for betaling av slike skatter, samles inn i tillegg til gebyrene til Freelance Norge i henhold til vilkårene for bruk.

5.4 INGEN AVGIFT FOR INNFØRING ELLER FOR Å FINNE PROSJEKTER

Freelance Norge introduserer ikke kunder til frilansere og hjelper ikke frilansere med å sikre prosjekter. Freelance Norge gjør bare nettstedet og nettstedet tjenester tilgjengelig for å gjøre det mulig for frilansere å gjøre det selv og kan fra tid til annen markere prosjekter, som kan være av interesse. Freelance Norge belaster derfor ikke et gebyr når en frilanser finner en passende klient eller finner et prosjekt. I tillegg tar ikke Freelance Norge betalt noen gebyrer eller avgifter for å legge ut offentlige tilbakemeldinger og kompositt eller kompilert tilbakemelding, inkludert komposittinformasjon.

6. BETALINGSBETINGELSER OG ESCROW-TJENESTER

Del 6 diskuterer din avtale om å betale Freelancer Service Fees på servicekontrakter, og beskriver hvordan Freelance Norges Escrow Services fungerer, hva som skjer hvis en klient ikke betaler, og relaterte emner, som beskrevet nedenfor.

6.1 ESCROW-TJENESTER

Freelance Norge Escrow tilbyr escrow-tjenester til brukere for å levere, holde og/eller motta betaling for et prosjekt, og å betale avgifter til Freelance Norge (“Escrow-tjenester“). Escrow-tjenestene er ment for forretningsbruk, og du samtykker i å bruke Escrow-tjenestene kun for forretningsformål og ikke for forbruker-, personlige- eller familie- eller husholdningsformål.

6.1.1 INSTRUKSJONER FOR INNFELTE

Freelance Norge Escrow vil kun bruke og frigi midler som er satt inn på en Escrow-konto i samsvar med denne avtalen og gjeldende escrow-instruksjoner. Du erkjenner og godtar at Freelance Norge Escrow bare fungerer som en Internett-deponering agent. Freelance Norge Escrow har levert Escrow-tjenestene fullt ut til deg. Freelance Norge Escrow leverer Escrow-tjenestene som er beskrevet i denne avtalen og gjeldende escrow-instruksjoner. Freelance Norge Escrow er kun forpliktet til å utføre de oppgavene som er uttrykkelig beskrevet i denne avtalen og eventuelle gjeldende escrow-instruksjoner. Hvis du autoriserer eller instruerer Freelance Norge Escrow om å frigi eller foreta en betaling av midler fra en Escrow-konto tilknyttet deg, kan Freelance Norge Escrow frigi eller betale disse midlene som instruert i å stole på din autorisasjon, denne avtalen og gjeldende escrow-instruksjoner eller som kreves av gjeldende lov.

Fastprisprosjekter. Hvis brukerne velger fastpriskompensasjon, godtar brukerne at de vil være bundet av, og Freelance Norge Escrow vil følge de faste prisavsnitt instruksjonene.

Time Prosjekter, bonusbetalinger eller utgiftsbetalinger.  Hvis brukere velger timekompensasjon, og/eller hvis kunden foretar bonus- eller utgiftsbetalinger, godtar brukerne at de vil være bundet av, og Freelance Norge Escrow vil følge time-, bonus- og utgifts betalingsavtalen med Escrow-instrukser.

Direkte kontrakter. Hvis brukerne inngår en direkte kontrakt, godtar brukerne at de vil være bundet av, og Freelance Norge Escrow vil følge de direkte kontraktsinnhenvisningene.

6.6 BETALINGSMÅTER

For å kunne bruke visse nettstedstjenester må kunden oppgi kontoinformasjon for minst én gyldig betalingsmåte.

Kunden autoriserer herved Freelance Norge, Freelance Norge Escrow, som aktuelt, til å kjøre kredittkortautorisasjoner på alle kredittkort levert av kunden, til å lagre kredittkort og banktjenester eller andre økonomiske detaljer, som kundens betalingsmåte i samsvar med våre retningslinjer for personvern, og å belaste kundens kredittkort (eller annen betalingsmetode), for frilanser gebyrene og eventuelle andre beløp, som er skyldig i henhold til vilkårene for bruk. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov og underlagt våre retningslinjer for personvern, bekrefter og godtar du at vi kan bruke visse tredjepartsleverandører og tjenesteleverandører til å behandle betalinger og administrere informasjonen din om betalingsmåten din.

Ved å oppgi informasjon om betalingsmåten gjennom nettstedet og autorisere betalinger med betalingsmetoden, representerer kunden pakter som: 

(a) Kunden er juridisk autorisert til å gi slik informasjon; 

(b) Kunden er juridisk autorisert til å foreta betalinger ved hjelp av betalingsmetoden(e); 

(c) hvis kunden er ansatt eller agent for et selskap eller en person som eier betalingsmetoden, er denne klienten autorisert av selskapet eller personen til å bruke betalingsmetoden til å foreta betalinger på Freelance Norge; og 

(d) slike handlinger bryter ikke vilkårene og betingelsene som gjelder for kundens bruk av slike betalingsmetoder eller gjeldende lov.

Når en klient autoriserer en betaling ved hjelp av en betalingsmetode via nettstedet, bekrefter og garanterer kunden at det er tilstrekkelige midler, eller kreditt tilgjengelig for å fullføre betalingen ved hjelp av den angitte betalingsmåten. I den grad eventuelle beløp, som skylder i henhold til denne avtalen, eller de andre vilkårene for bruk ikke kan samles inn fra kundens betalingsmetode(er), er kunden alene ansvarlig for å betale slike beløp på andre måter.

Freelance Norge er ikke ansvarlig overfor noen bruker hvis Freelance Norge ikke fullfører en transaksjon som følge av noen grense ved gjeldende lov eller din finansinstitusjon, eller hvis en finansinstitusjon ikke respekterer kreditt eller debet til eller fra en konto knyttet til en slik betalingsmetode. Freelance Norge vil gjøre kommersielt rimelige anstrengelser for å samarbeide med slike berørte brukere for å løse slike transaksjoner på en måte som er i samsvar med denne avtalen og eventuelle gjeldende escrow-instruksjoner.

6.7 EURO OG KONVERTERING AV UTENLANDSK VALUTA

Nettstedet og nettstedstjenestene opererer i Euro. Hvis en brukers betalingsmåte er denominert i en annen valuta enn euro og krever valutakonvertering for å foreta eller motta betalinger i euro, kan nettstedet vise konverteringsfrekvenser i utenlandsk valuta som Freelance Norge, Freelance Norge Escrow eller våre tilknyttede selskaper for øyeblikket gjør tilgjengelig for å konvertere støttede utenlandske valutaer til euro. Disse utenlandsk valuta

konverteringsfrekvensene justeres regelmessig basert på markedsforholdene. Vær oppmerksom på at de engrosvalutakonverteringsfrekvensene som vi eller våre tilknyttede selskaper får utenlandsk valuta, vanligvis vil være annerledes enn konverteringsfrekvensene for utenlandsk valuta som tilbys på nettstedet. Hver bruker, etter eget skjønn og risiko, kan autorisere gebyr, debet eller kreditt av sin betalingsmetode i en støttet utenlandsk valuta og konvertering av betalingen til euro med valutakonverteringsfrekvensen som vises på nettstedet. En liste over støttede utenlandske valutaer er tilgjengelig på nettstedet. Hvis konvertering i utenlandsk valuta er nødvendig for å foreta en betaling i Euro og Freelance Norge eller dets affiliate, støtter Freelance Norge Escrow som aktuelt ikke utenlandsk valuta, eller brukeren autoriserer ikke konvertering av slik betaling til konverteringsfrekvensen for utenlandsk valuta som vises på nettstedet. Freelance Norge Escrow eller en av våre tilknyttede selskaper vil belaste, debitere , eller kreditere brukerens betalingsmåte i euro og brukerens betalingsmåte leverandøren vil konvertere betalingen til en utenlandsk valuta konverteringsfrekvens valgt av brukerens betalingsmåte leverandør. Brukerens betalingsmetode leverandør kan også belaste gebyrer direkte til betalingsmåten selv når ingen valutakonvertering er involvert. Brukerens autorisasjon av en betaling ved hjelp av en konverteringsfrekvens for utenlandsk valuta som vises på nettstedet, er på brukerens eneste risiko. Freelance Norge, Freelance Norge Escrow og våre tilknyttede selskaper er ikke ansvarlige for valutasvingninger som oppstår når du fakturerer eller krediterer en betalingsmåte denominert i en annen valuta enn euro. Freelance Norge, Freelance Norge Escrow og våre tilknyttede selskaper er ikke ansvarlige for valutasvingninger som oppstår når du mottar eller sender betalinger til og fra Escrow-kontoen.

7. IKKE-OMGÅELSE

Del 7 diskuterer din avtale om å foreta og motta betalinger kun gjennom Freelance Norge i to år fra datoen du først identifiserer eller møter din klient eller frilanser på nettstedet, med mindre du betaler et konverteringsgebyr; brudd på dette avsnitt 7 er et alvorlig brudd, og kontoen din kan bli permanent suspendert for brudd, som beskrevet nedenfor.

7.1 FORETA BETALINGER GJENNOM FREELANCE NORGE

Du erkjenner og godtar at en betydelig del av kompensasjonen Freelance Norge mottar for å gjøre nettstedet tilgjengelig for deg, samles inn gjennom et tjenestegebyr, og at i bytte mot en betydelig verdi til deg er relasjonene du gjør med andre brukere når du identifiserer eller identifiseres av en annen person gjennom nettstedet eller nettstedets tjenester          (“Freelance Relationship”). Freelance Norge mottar også et servicegebyr når en klient og en frilanser betaler og mottar betaling via nettstedet. Derfor, med unntak av det som er angitt i avsnitt 7.2, i 24 måneder fra starten av et Freelance Norge-forhold (“Ikke-omgåelsesperioden”),  godtar du å bruke nettstedet som din eksklusive metode for å be om, foreta og motta alle betalinger for arbeid direkte eller indirekte med den personen eller som oppstår fra ditt forhold til den personen og ikke å omgå betalingsmetodene som tilbys på nettstedet, med mindre du betaler et gebyr for å ta forholdet bort fra nettstedet (“             Konverteringsgebyr”). For å unngå tvil, hvis du, eller virksomheten du representerer, ikke identifisert og ikke ble identifisert av en annen person gjennom nettstedet, for eksempel hvis du og en annen bruker jobbet sammen før du møttes på nettstedet, gjelder ikke-omgåelsesperioden ikke. Hvis du bruker nettstedet som ansatt, agent eller representant for en annen bedrift, gjelder ikke-omgåelsesperioden for deg og andre ansatte, agenter eller representanter for virksomheten eller dens etterfølger når du handler i denne kapasiteten med hensyn til den andre brukeren.

Som illustrasjon og ikke i begrensning av det foregående, godtar du ikke å:

 • Tilby eller be om eller godta ethvert tilbud eller anmodning fra parter som er identifisert gjennom nettstedet for å kontrakt, leie, fakturere, betale eller motta betaling på noen annen måte enn gjennom nettstedet.
 • Faktura eller rapporter på nettstedet eller i et konverteringsgebyr ber om en faktura eller et betalingsbeløp lavere enn det som faktisk er avtalt, gjort eller mottatt mellom brukere.
 • Henvis en bruker du identifiserte på nettstedet, til en tredjepart som ikke er bruker av nettstedet med det formål å foreta eller motta andre betalinger enn gjennom nettstedet.

Du samtykker videre i at du ikke vil starte uønsket kommunikasjon med noen bruker utenfor nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, ved hjelp av informasjon som finnes på nettstedet, for eksempel navn, firmanavn eller annen informasjon på nettstedet, for å be om, kontakte eller forsøke å be om eller kontakte eller finne kontaktinformasjonen til noen annen bruker.

Du samtykker i å varsle Freelance Norge umiddelbart dersom en person foreslår at du foretar eller mottar andre betalinger enn gjennom nettstedet i strid med dette avsnitt 7, eller hvis du mottar uønsket kontakt utenfor nettstedet. Hvis du er klar over et brudd eller mulig brudd på denne ikke-omgåelsesavtalen, vennligst send en konfidensiell rapport til Freelance Norge her.

Du erkjenner og godtar at et brudd på bestemmelsene i punkt 7.1 er et vesentlig brudd på vilkårene for bruk. Kontoen din kan bli permanent suspendert og belastet konverteringsgebyret (definert ovenfor) hvis du bryter denne delen 7.1. Hvis du nekter å godta en ny versjon av vilkårene for bruk eller velger å ikke overholde visse betingelser for å bruke nettstedet, for eksempel minimumspriser som støttes på nettstedet, og derfor velger å slutte å bruke nettstedet, kan du betale konverteringsgebyret for hverandre Bruker du ønsker å fortsette å jobbe med på de vilkårene du godtar etter at du slutter å bruke nettstedet.

7.2 MELDE SEG UT

Du kan kun velge bort forpliktelsene i § 7.1 med hensyn til hvert Freelance Norge-forhold dersom kunden eller frilanseren betaler Freelance Norge et konverteringsgebyr som er minimum 1000 euro og opptil 50 000 EURO for hvert Freelance Norge-forhold.

Du samtykker i at konverteringsgebyret er 12 % av den estimerte inntekten over en tolv (12) månedsperiode, som beregnes ved å ta timeprisen (definert nedenfor) og multiplisere den med 2080. “Timepris” betyr den høyeste av (a) den høyeste timeprisen belastet av Frilanser på en hvilken som helst tjenestekontrakt, hvis noen; (b) den høyeste timeprisen foreslått av Frilanseren i ethvert forslag, hvis noen; eller (c) timeprisen i Frilanserens profil.

Konverteringsgebyret kan beregnes annerledes for Freelance Norge-relasjoner når kunden er en enterprise-klient dersom Enterprise Client-kontrakten med Freelance Norge sørger for ulike vilkår.

Hvis du vil spørre om eller betale konverteringsgebyret, kan du sende en e-postmelding til contact@freelancenorge.digital

Du forstår og godtar at hvis Freelance Norge etter eget skjønn bestemmer at du har brutt avsnitt 7, kan Freelance Norge eller dets tilknyttede selskaper, i den grad loven tillater det (x) belaste betalingsmetoden din, konverteringsgebyret (inkludert renter) hvis det er tillatt ved lov eller sende deg en

faktura for konverteringsgebyret (inkludert renter), som du samtykker i å betale innen 30 dager, (y) stenge kontoen din og tilbakekalle din autorisasjon til å bruke nettstedet og nettstedets tjenester, og / eller (z) belaste deg for alle tap og kostnader (inkludert alle tid for Freelance Norges ansatte) og rimelige utgifter (inkludert advokathonorarer) knyttet til å undersøke slike brudd og samle slike avgifter.

8. REGISTRERING AV OVERHOLDELSE

Del 8 diskuterer din avtale om å lage og holde alle nødvendige poster, som beskrevet nedenfor.

Brukere vil hver (a) opprette og vedlikeholde poster for å dokumentere tilfredsstillelse av sine respektive forpliktelser i henhold til denne avtalen, inkludert, uten begrensning, deres respektive betalingsforpliktelser og overholdelse av skatte- og ansettelseslover, og (b) gi kopier av slike poster til Freelance Norge på forespørsel. Ingenting i dette leddet krever eller vil bli tolket som å kreve at Freelance Norge fører tilsyn med eller overvåker en brukers overholdelse av denne avtalen, de andre vilkårene for bruk eller en tjenestekontrakt. Du er eneansvarlig for oppretting, lagring og sikkerhetskopiering av forretningsoppføringene dine. Denne avtalen og enhver registrering for eller senere bruk av nettstedet vil ikke bli tolket som å skape noe ansvar fra Freelance Norges side for å lagre, sikkerhetskopiere, beholde eller gi tilgang til informasjon eller data i en periode.

9. GARANTIFRASKRIVELSE

Del 9 drøfter avtalen din og forstår at nettstedet og nettstedets tjenester kanskje ikke alltid er tilgjengelige eller fungerer perfekt, som beskrevet nedenfor.

DU SAMTYKKER I Å IKKE STOLE PÅ NETTSTEDET, NETTSTEDSTJENESTENE, INFORMASJON PÅ NETTSTEDET ELLER VIDEREFØRING AV NETTSTEDET. NETTSTEDET OG NETTSTEDSTJENESTENE LEVERES “SOM DE ER” OG PÅ EN “SOM TILGJENGELIG” BASIS. FREELANCE NORGE GIR INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL NETTSTEDET, NETTSTEDETS TJENESTER, ARBEIDSPRODUKT, BRUKERINNHOLD ELLER NOEN AKTIVITETER ELLER GJENSTANDER RELATERT TIL DENNE AVTALEN ELLER VILKÅRENE FOR BRUK. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, FRASKRIVER FREELANCE NORGE SEG ALLE UTTRYKTE OG UNDERFORSTÅTTE VILKÅR, REPRESENTASJONER OG GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIENE OM SALGBARHET, NØYAKTIGHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TITTEL OG UKRENKELIGHET. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER KANSKJE IKKE ALLE DE FOREGÅENDE BEGRENSNINGENE PÅ GARANTIER, SÅ I DEN GRAD KAN DET HENDE AT NOEN ELLER ALLE DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE IKKE GJELDER FOR DEG. § 13 (AVTALEPERIODE OG OPPSIGELSE) SIER BRUKERENS ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL MOT FREELANCE NORGE MED HENSYN TIL EVENTUELLE FEIL, AVVIK ELLER MISNØYE.

10. ANSVARSBEGRENSNING

§ 10 diskuterer din avtale om at Freelance Norge vanligvis ikke trenger å betale deg skader knyttet til din bruk av nettstedet og nettstedets tjenester, og hvis det er det, vil det på det meste bli pålagt å betale deg $ 2500, som beskrevet nedenfor.

Freelance Norge er ikke ansvarlig, og du samtykker i å ikke holde oss ansvarlige, for eventuelle skader eller tap som oppstår som følge av eller i forbindelse med vilkårene for bruk, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Din bruk av eller din manglende evne til å bruke nettstedet vårt eller nettstedets tjenester;
 • Forsinkelser eller forstyrrelser på nettstedet vårt eller nettstedstjenestene våre;
 • Virus eller annen skadelig programvare som oppnås ved å få tilgang til eller koble til, nettstedet vårt eller nettstedstjenestene våre;
 • Feil eller unøyaktigheter av noe slag på nettstedet vårt eller nettstedstjenester;
 • Skade på maskinvareenheten fra bruk av nettstedet eller nettstedstjenestene;
 • Innholdet, handlingene eller passivitetene til tredjeparters bruk av nettstedet eller nettstedstjenestene;
 • En suspensjon eller andre tiltak som er truffet med hensyn til kontoen din;
 • Din avhengighet av kvaliteten, nøyaktigheten eller påliteligheten til jobbinnlegg, profiler, vurderinger, anbefalinger og tilbakemeldinger (inkludert innhold, rekkefølge og visning), sammensatt informasjon eller beregninger som finnes på, brukes på eller gjort tilgjengelig via nettstedet; Og
 • Du trenger å endre praksis, innhold eller atferd eller tap av eller manglende evne til å gjøre forretninger, som følge av endringer i vilkårene for bruk.

I TILLEGG VIL FRILANS NORGE, VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER, VÅRE LISENSGIVERE ELLER VÅRE TREDJEPARTS TJENESTELEVERANDØRER IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN SPESIELLE, FØLGESKADER, TILFELDIGE, STRAFFENDE, EKSEMPLARISKE ELLER INDIREKTE KOSTNADER ELLER SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, PROSEDYREKOSTNADER, INSTALLASJONS- OG FJERNINGSKOSTNADER ELLER TAP AV DATA, PRODUKSJON, FORTJENESTE ELLER FORRETNINGSMULIGHETER. ANSVARET TIL FREELANCE NORGE, VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER, VÅRE LISENSGIVERE OG VÅRE TREDJEPARTS TJENESTELEVERANDØRER TIL ENHVER BRUKER FOR ETHVERT KRAV SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN ELLER DE ANDRE VILKÅRENE FOR BRUK, VIL IKKE OVERSTIGE DET MINSTE AV: (A) $ 2500; ELLER (B) EVENTUELLE GEBYRER SOM ER BEHOLDT AV FREELANCE NORGE MED HENSYN TIL SERVICEKONTRAKTER DER BRUKEREN VAR INVOLVERT SOM KUNDE ELLER FRILANSER I LØPET AV SEKSMÅNEDERSPERIODEN FØR DATOEN FOR KRAVET. DISSE BEGRENSNINGENE VIL GJELDE FOR ETHVERT ANSVAR, SOM FØLGE AV ENHVER SØKSMÅL SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN ELLER ANDRE VILKÅR FOR BRUK, ENTEN I KONTRAKT, TORT (INKLUDERT UAKTSOMHET), STRENGT ANSVAR ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SELV OM DET ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE KOSTNADER ELLER SKADER, OG SELV OM DE BEGRENSEDE RETTSMIDLER SOM TILBYS HER, MISLYKKES I DERES GRUNNLEGGENDE FORMÅL. NOEN STATER OG JURISDIKSJONER TILLATER IKKE ALLE DE FOREGÅENDE UNNTAKENE OG BEGRENSNINGENE, SÅ I DEN GRAD KAN DET HENDE AT NOEN ELLER ALLE DISSE BEGRENSNINGENE OG UNNTAKENE IKKE GJELDER FOR DEG.

11. SLIPP

Del 11 diskuterer din avtale om ikke å holde oss ansvarlige for eventuelle tvister du måtte ha med en annen bruker, som beskrevet nedenfor.

I tillegg til erkjennelsen av at Freelance Norge ikke er part i noen kontrakt mellom brukere, frigir du herved Freelance Norge, våre tilknyttede selskaper og våre respektive ledere, direktører, agenter, datterselskaper, joint ventures, ansatte og tjenesteleverandører fra krav og skader (faktiske og følgeskader), kjent og ukjent, som oppstår som følge av eller på noen måte forbundet med eventuelle tvister du har med en annen bruker, enten det er i lov eller i egenkapital, som eksisterer fra og med den tiden du inngår denne avtalen. Denne utgivelsen inkluderer for eksempel eventuelle tvister om ytelsen, funksjonene og kvaliteten på Freelancer-tjenestene som tilbys til kunden av en frilanser og forespørsler om refusjon basert på tvister. Prosedyrer for håndtering av visse tvister mellom brukere er omtalt i escrow-instruksjonene.

Denne utgivelsen gjelder ikke for et krav om at Freelance Norge ikke oppfylte våre forpliktelser i henhold til vilkårene for bruk.

12. SKADESLØSHOLDELSE

Del 12 drøfter din avtale om å betale for eventuelle kostnader eller tap vi har som følge av et krav mot oss knyttet til din bruk av nettstedet eller nettstedets tjenester eller din ulovlige eller skadelige oppførsel, som beskrevet nedenfor.

Du vil holde Freelance Norge, våre tilknyttede selskaper og våre respektive direktører, ledere, ansatte, representanter og agenter (hver en “Skadesløs part“) for alle skadesløse krav (definert nedenfor) og skadesløse forpliktelser (definert nedenfor) knyttet til eller som følge av: 

(a) Bruk av nettstedet og nettstedets tjenester av deg eller dine agenter, inkludert eventuelle betalingsforpliktelser eller mislighold (beskrevet i avsnitt 6.4 (Ikke-betaling)) pådratt gjennom bruk av nettstedets tjenester;

(b) Ethvert arbeidsprodukt eller brukerinnhold som er utviklet, levert eller på annen måte relatert til din bruk av nettstedstjenestene; 

(c) En tjenestekontrakt inngått av deg eller dine agenter, inkludert, men ikke begrenset til, klassifiseringen av en frilanser som en uavhengig entreprenør; klassifiseringen av Freelance Norge som arbeidsgiver eller felles arbeidsgiver for frilanser; arbeidsrelaterte krav, for eksempel de som er relatert til oppsigelse av ansettelse, diskriminering av ansettelser, trakassering eller represalier; og eventuelle krav om ulønnet lønn eller annen kompensasjon, overtidsbetaling, sykefravær, ferie- eller feriepenger, pensjonsytelser, arbeidstakers kompensasjonsytelser, arbeidsløshetsytelser eller andre ansattytelser; 

(d) Unnlatelse av å overholde vilkårene for bruk av deg eller dine agenter; 

(e) Unnlatelse av å overholde gjeldende lov av deg eller dine agenter; 

(f) Uaktsomhet, forsettlig forsømmelse eller svindel av deg eller dine agenter; og 

(g) Ærekrenkelse, injurier, brudd på personvernrettigheter, urettferdig konkurranse eller krenkelse av immaterielle rettigheter eller påstander om dette i den grad du eller agentene dine har forårsaket. I forbindelse med avsnitt 12, inkluderer agentene dine enhver person som har tilsynelatende myndighet til å få tilgang til eller bruke kontoen din demonstrert ved å bruke brukernavnet og passordet ditt.

Skadesløsholdelse  “betyr alle krav, skader, forpliktelser, kostnader, tap og utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer og alle relaterte kostnader og utgifter) som oppstår fra eller i forbindelse med eventuelle krav, søksmål, søksmål, krav eller handlinger brakt av deg eller en tredjepart eller annen bruker mot en skadesløs part.

Skadesløs  ansvar” betyr alle krav, skader, forpliktelser, kostnader, tap og utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer og alle relaterte kostnader og utgifter) som oppstår fra eller i forbindelse med eventuelle krav, søksmål, krav eller tiltak brakt av en skadesløsgjort part mot deg eller en tredjepart eller annen bruker.

13. AVTALEPERIODE OG OPPSIGELSE

§ 13 diskuterer din og Freelance Norges avtale om når og hvor lenge denne avtalen vil vare, når og hvordan enten du eller Freelance Norge kan avslutte denne avtalen, og hva som skjer hvis noen av oss avslutter avtalen, som beskrevet nedenfor.

 

13.1 OPPSIGELSE

Med mindre både du og Freelance Norge uttrykkelig godtar ellers skriftlig, kan en av oss si opp denne avtalen etter eget skjønn, når som helst, uten forklaring, ved skriftlig varsel til den andre, noe som vil resultere i oppsigelse av de andre vilkårene for bruk også, med unntak av det som ellers er gitt her. Du kan gi skriftlig varsel til contact@freelancenorge.digital Hvis du avslutter denne avtalen på riktig måte, blir din rett til å bruke nettstedet og nettstedstjenestene automatisk tilbakekalt, og kontoen din vil bli stengt. Freelance Norge er ikke part i noen tjenestekontrakt mellom brukere. Brukeren forstår og erkjenner derfor at oppsigelse av denne avtalen (eller forsøk på å si opp denne avtalen) ikke sier opp eller på annen måte påvirker noen servicekontrakt eller prosjekt inngått mellom brukere. Hvis du forsøker å si opp denne avtalen mens du har ett eller flere åpne prosjekter, godtar du (a) du herved instruerer Freelance Norge om å lukke eventuelle åpne kontrakter; (b) du vil fortsette å være bundet av denne avtalen og de andre vilkårene for bruk til alle slike prosjekter har stengt på nettstedet; (c) Freelance Norge vil fortsette å utføre de nettstedstjenestene som er nødvendige for å fullføre et åpent prosjekt eller relaterte transaksjoner mellom deg og en annen bruker; og (d) du vil fortsette å være forpliktet til å betale eventuelle beløp påløpt, men ubetalt fra og med oppsigelsesdatoen eller ved avslutning av eventuelle åpne tjenestekontrakter, avhengig av hva som er senere, til Freelance Norge for alle nettstedstjenester eller andre beløp som skyldes i henhold til vilkårene for bruk og til eventuelle frilansere for freelancer tjenester.

Uten å begrense Freelance Norges andre rettigheter eller rettsmidler, kan vi, men er ikke forpliktet til, midlertidig eller på ubestemt tid å tilbakekalle eller begrense tilgangen til nettstedet eller nettstedets tjenester, nekte din registrering eller permanent tilbakekalle din tilgang til nettstedet og nekte å gi noen eller alle nettstedstjenester til deg hvis: 

 • Du bryter brevet eller ånden i noen vilkår og betingelser i denne avtalen eller andre bestemmelser i vilkårene for tjenesten; 
 • (ii) vi mistenker eller blir oppmerksomme på at du har gitt falsk eller villedende informasjon til oss; eller 
 • (iii) vi tror, etter eget skjønn, at dine handlinger kan føre til juridisk ansvar for deg, våre brukere eller Freelance Norge eller våre tilknyttede selskaper; kan være i strid med interessene til nettstedet eller brukerfellskapet; eller kan innebære ulovlig eller ulovlig aktivitet. Hvis kontoen din er midlertidig eller permanent stengt, kan du ikke bruke nettstedet under samme konto eller en annen konto eller registrere deg på nytt under en ny konto uten Freelance Norges skriftlige samtykke. Hvis du forsøker å bruke nettstedet under en annen konto, forbeholder vi oss retten til å kreve tilbake tilgjengelige midler på den kontoen og/eller bruke en tilgjengelig betalingsmetode til å betale for eventuelle beløp du skylder i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov.

Du erkjenner og godtar at verdien, omdømmet og goodwillen på nettstedet avhenger av gjennomsiktigheten til brukerens kontostatus til alle brukere, inkludert både deg selv og andre brukere som har inngått tjenestekontrakter med deg. DU SAMTYKKER DERFOR SOM FØLGER: HVIS FREELANCE NORGE BESTEMMER SEG FOR Å MIDLERTIDIG ELLER PERMANENT STENGE KONTOEN DIN, HAR FREELANCE NORGE RETT DER LOVEN TILLATER DET, MEN IKKE PLIKTEN TIL Å: (A) VARSLE ANDRE BRUKERE SOM HAR INNGÅTT TJENESTEKONTRAKTER MED DEG FOR Å INFORMERE DEM OM DIN LUKKEDE KONTOSTATUS, (B) GI DISSE BRUKERNE ET SAMMENDRAG AV ÅRSAKENE TIL AT KONTOEN DIN STENGES. DU SAMTYKKER I AT FREELANCE NORGE IKKE VIL HA NOE ANSVAR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED ET VARSEL SOM DET KAN GI TIL ENHVER BRUKER ANGÅENDE LUKKET KONTOSTATUS ELLER ÅRSAKEN(E) FOR NEDLEGGELSEN.

 

13.2 KONTODATA VED AVSLUTNING

Med mindre annet kreves av loven, hvis kontoen din er stengt av en eller annen grunn, vil du ikke lenger ha tilgang til data, meldinger, filer eller annet materiale du beholder på nettstedet, og eventuell lukking av kontoen din kan innebære sletting av innhold som er lagret på kontoen din som Freelance Norge ikke vil ha noe ansvar for overhodet. Freelance Norge, etter eget skjønn og som tillatt eller påkrevd ved lov, kan beholde noe eller all kontoinformasjon.

13.3 OVERLEVELSE

Etter at denne avtalen opphører, vil vilkårene i denne avtalen og de andre vilkårene for bruk som uttrykkelig eller av deres natur vurderer ytelse etter at denne avtalen opphører eller utløper, overleve og fortsette i full kraft og effekt. For eksempel bestemmelsene som krever voldgift, tillater revisjoner, beskytter åndsverk, krever manglende omgåelse, skadesløsholdelse, betaling av gebyrer, refusjon og fastsetter begrensninger av ansvar hver, av sin natur, vurdere ytelse eller overholdelse etter at denne avtalen opphører. Uten å begrense andre bestemmelser i vilkårene for bruk, vil oppsigelsen av denne avtalen av en eller annen grunn ikke frigi deg eller Freelance Norge fra noen forpliktelser som påløper før oppsigelse av denne avtalen, eller som deretter kan påløpe i forbindelse med noen handling eller unnlatelse før en slik oppsigelse.

14. TVISTER MELLOM DEG OG FREELANCE NORGE

§ 14 drøfter din avtale med Freelance Norge og vår avtale med deg om hvordan vi vil løse eventuelle tvister, inkludert at vi både først vil prøve å løse enhver tvist uformelt, og hvis du er i Norge, at vi begge godtar å bruke voldgift i stedet for å gå til retten eller bruke en jury hvis vi ikke kan løse tvisten uformelt, som beskrevet nedenfor.

14.1 TVISTEPROSESS, VOLDGIFT OG OMFANG

Hvis det oppstår en tvist mellom deg og Freelance Norge eller våre tilknyttede selskaper, er vårt mål å løse tvisten raskt og kostnadseffektivt. Følgelig, med mindre du velger bort som angitt i avsnitt 14.4.4 nedenfor, du, Freelance Norge og våre tilknyttede selskaper samtykker i å løse ethvert krav, tvist eller kontrovers som oppstår som oppstår ut av eller er relatert til denne avtalen, de andre vilkårene for bruk, ditt forhold til Freelance Norge (inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle krav om ansettelse hos Freelance Norge eller en av våre tilknyttede selskaper eller etterfølgere), oppsigelsen av ditt forhold til Freelance Norge eller nettstedets tjenester (hver, et “krav“) i samsvar med denne paragraf 14 (noen ganger referert til som voldgiftsbestemmelsen”).  

14.3 UFORMELL TVISTELØSNING

Før du stiller krav om voldgift av et krav, samtykker du og Freelance Norge i å først varsle hverandre om kravet. Du samtykker i å varsle Freelance Norge om kravet på legal@freelancenorge.digital, og

Freelance Norge samtykker i å gi deg et varsel på din e-postadresse på filen (i hvert tilfelle, en “Merknad“). Du og Freelance Norge vil da søke uformell frivillig løsning av kravet. Ethvert varsel må inneholde relevant kontoinformasjon, en kort beskrivelse av kravet og kontaktinformasjon, slik at du eller Freelance Norge, etter behov, kan evaluere kravet og forsøke å uformelt løse kravet. Både du og Freelance Norge vil ha 60 dager fra datoen for mottak av innkallingen for å uformelt løse den andre partens krav, som, hvis vellykket, vil unngå behovet for ytterligere tiltak.

Håndheves i voldgift. Du og Freelance Norge er enige om at du ikke vil bli gjengjeldt, disiplinert eller truet med disiplin som følge av at du arkiverer eller deltar i en klasse eller kollektiv handling i noe forum. Freelance Norge kan imidlertid lovlig søke håndheving av denne voldgiftsbestemmelsen og fraskrivelse av gruppesøksmål i henhold til federal arbitration-loven og søke oppsigelse av slike klasse- eller kollektive handlinger eller krav.

15. GENERELT

§ 15 drøfter ytterligere vilkår i avtalen mellom deg og Freelance Norge, herunder at vilkårene for bruk inneholder vår fulle avtale, hvordan avtalen vil bli tolket og brukt, og din avtale om ikke å få tilgang til nettstedet fra visse steder, som beskrevet nedenfor.

15.1 HELE AVTALEN

Denne avtalen, sammen med de andre vilkårene for bruk, fastsetter hele avtalen og forståelsen mellom deg og Freelance Norge knyttet til emnet heri og derav og kansellerer og erstatter eventuelle tidligere eller samtidige diskusjoner, avtaler, representasjoner, garantier og annen kommunikasjon mellom deg og oss, skriftlig eller muntlig, i den grad de forholder seg på noen måte til emnet heri og derav. Seksjonsoverskriftene i tjenestevilkårene er kun inkludert for enkel referanse og har ingen bindende effekt. Selv om Freelance Norge utarbeidet vilkårene for bruk, bekrefter du at du hadde god tid til å gjennomgå og avgjøre om du vil godta vilkårene for bruk. Hvis en tvetydighet eller et spørsmål om hensikt eller tolkning av vilkårene for bruk oppstår, vil det ikke oppstå noen antagelse eller bevisbyrde som favoriserer eller disfavoriserer deg eller Freelance Norge på grunn av forfatterskapet i noen bestemmelse i vilkårene for bruk.

15.2 MODIFIKASJONER; Frafallelse

Ingen endring eller endring av vilkårene for bruk vil være bindende for Freelance Norge med mindre de er avtalt i et skriftlig instrument signert av en behørig autorisert representant for Freelance Norge eller lagt ut på nettstedet av Freelance Norge. Vi forener oss ikke med hensyn til brudd på deg eller andre, og fraskriver oss ikke vår rett til å handle med hensyn til etterfølgende eller lignende brudd. Vi garanterer ikke at vi vil iverksette tiltak mot alle brudd på denne brukeravtalen.

15.3 TILDELING

Brukeren kan ikke overdra vilkårene for bruk, eller noen av sine rettigheter eller forpliktelser herunder, uten Freelance Norges skriftlige samtykke i form av et skriftlig instrument signert av en behørig autorisert representant for Freelance Norge. Freelance Norge kan fritt overdra denne avtalen og de andre vilkårene for bruk uten brukerens samtykke. Enhver forsøk på tildeling eller overføring i strid med denne underseksjonen vil være ugyldig. I henhold til de foregående restriksjonene er vilkårene for bruk bindende og vil sikre til fordel for etterfølgere, arvinger og tillatte tildelinger av partene.

15.4 UGYLDIGHET; Tolkning

Hvis og i den grad noen bestemmelse i denne avtalen eller de andre vilkårene for bruk anses ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves helt eller delvis i henhold til gjeldende lov, vil en slik bestemmelse eller en slik del av den, være ineffektiv med hensyn til jurisdiksjonen der den er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves i den grad den er ulovlig, ugyldig eller ikke-håndhevelse, og vil anses å være endret i den grad det er nødvendig for å overholde gjeldende lov, slik at den partenes hensikt. Ulovligheten, uførheten eller ugjennomførligheten av en slik bestemmelse i denne jurisdiksjonen vil på noen måte påvirke lovligheten, gyldigheten eller gjennomførbarheten av en slik bestemmelse i noen annen jurisdiksjon eller av noen annen bestemmelse i noen jurisdiksjon.

15.5 FORCE MAJEURE (ANDRE)

Partene i denne avtalen vil ikke være ansvarlige for manglende utførelse eller forsinkelse i utførelsen av, noen forpliktelse herunder i en rimelig periode på grunn av arbeidsforstyrrelser, ulykker, branner, oversvømmelser, telekommunikasjon eller Internett-feil, streiker, kriger, opptøyer, opprør, blokader, regjeringshandlinger, statlige krav og forskrifter eller restriksjoner pålagt av loven eller andre forhold utover rimelig kontroll av et slikt parti.

15.6 RÅDENDE SPRÅK OG STED

Den engelskspråklige versjonen av vilkårene for bruk vil være kontrollerende på alle måter og vil seire i tilfelle uoverensstemmelser med oversatte versjoner, hvis noen. Nettstedet er kontrollert og drevet i skyen.

15.8 SAMTYKKE TIL BRUK AV ELEKTRONISKE REGISTRE

I forbindelse med vilkårene for bruk av nettstedet, kan du ha rett til å motta, eller vi kan ellers gi, visse poster fra Freelance Norge eller våre tilknyttede selskaper, for eksempel kontrakter, merknader og kommunikasjon, skriftlig. For å forenkle din bruk av nettstedet og nettstedstjenestene, gir du oss tillatelse til å gi disse postene til deg elektronisk i stedet for i papirform.

16. DEFINISJONER

§ 16 gir deg noen definisjoner av begreper med store bokstaver som vises i vilkårene for bruk, men andre begreper med store bokstaver er definert ovenfor, som du kan se fordi begrepet er satt i anførselstegn og fet skrift.

Begrepene som ikke er definert nedenfor eller over, har betydningene som er beskrevet i vilkårene for bruk eller andre steder i vilkårene for bruk.

Klient”betyr enhver autorisert bruker som bruker nettstedet eller nettstedet tjenester, inkludert direkte kontraktstjenester, å søke og / eller skaffe Freelancer tjenester, inkludert fra en annen bruker.

Konfidensiell informasjon”betyr materiale eller informasjon gitt til, eller opprettet av, en bruker til å evaluere et prosjekt eller egnetheten til en annen bruker for prosjektet, uavhengig av om informasjonen er i konkret, elektronisk, verbal, grafisk, visuell eller annen form. Konfidensiell informasjon inneholder ikke materiale eller informasjon som: (a) er allment kjent av tredjeparter som følge av ingen handling eller utelatelse av Freelancer eller Client; (b) ble lovlig mottatt av brukeren uten begrensning fra en tredjepart som hadde rett til å spre informasjonen; c) var allerede kjent av Brukeren før han mottok den fra den andre parten og ble ikke mottatt fra en tredjepart i strid med den tredjepartens konfidensialitetsforpliktelser; eller (d) ble uavhengig utviklet av Brukeren uten bruk av en annen persons konfidensielle informasjon.

Escrow-konto”  betyr Klientav escrow-konto, Freelancer Escrow-konto eller Fastpris-escrow-konto.

Escrow Instruksjoner  ” betyr fastpris Escrow Instruksjoner eller time, bonus, og utgifter betalingsavtale med Escrow Instruksjoner.

Fastpriskontrakt”betyr en servicekontrakt som Kunden belastes et fast gebyr avtalt mellom en klient og en frilanser, før oppstart av en servicekontrakt, for ferdigstillelse av alle Freelancer-tjenester inngått av kunden for en slik tjenestekontrakt.

Freelancer” betyr enhver autorisert bruker som bruker nettstedet eller nettstedet tjenester, inkludert direkte kontraktstjenester, å annonsere eller levere Freelancer-tjenester til kunder, inkludert Freelancer-kontoer som er byråkontoer eller, hvis aktuelt, byråmedlemmer. En Freelancer er en kunde av Freelance Norge med hensyn til bruk av nettstedet og nettstedet tjenester.

Freelancer Avgifter” betyr: (a) for en timekontrakt, beløpet som gjenspeiles i timefakturaen (antall timer fakturert av Freelancer, multiplisert med timeprisen belastet av Freelancer); (b) for en fastpriskontrakt, fastgebyret som er avtalt mellom en klient og en frilanser; og (c) eventuelle bonuser eller andre betalinger gjort av en klient til en frilanser.

Freelancer Services” betyr alle tjenester som utføres for eller leveres til kunder av frilansere.

Timekontrakt”  betyr en servicekontrakt som Kunden belastes basert på timeprisen belastet av Freelancer.

Timefaktura”  betyr rapporten om timer fakturert for en oppgitt periode av en Freelancer for Freelancer Services utført for en klient.

Begrepet “inkludert” som brukes her betyr inkludert uten begrensning.

Immaterielle rettigheter” betyr alle patentrettigheter, opphavsrettsrettigheter, maske arbeidsrettigheter, moralske rettigheter, rettigheter til publisitet, varemerke, varemerke og service merke rettigheter, goodwill, forretningshemmelige rettigheter og andre immaterielle rettigheter som nå kan eksistere eller heretter kommer til eksistens, og alle søknader derfor og registreringer, fornyelser og utvidelser av disse, i hvert tilfelle, i henhold til lovene i enhver stat, land, territorium eller annen jurisdiksjon.

Betalingsmetode”betyr et gyldig kredittkort utstedt av en bank som er akseptabel for Freelance Norge, en bankkonto knyttet til kontoen din, en PayPal-konto, et debetkort eller en slik annen betalingsmåte som Freelance Norge kan akseptere fra tid til annen etter eget skjønn.

Project” betyr et engasjement for Freelancer Services som en Frilanser gir til en klient under en tjenestekontrakt på nettstedet.

Bemanning ansatt” betyr enFreelancer registrert i Freelance Norge Lønn, akseptert for ansettelse av en bemanningsleverandør, og tildelt av bemanningsleverandøren å gi Freelancer-tjenester til en eller flere klient (er).

Servicekontrakt”betyr, etter hva som er aktuelt, (a) kontraktsbestemmelsene mellom en klient og en frilanser som styrer frilansertjenestene som skal utføres av en frilanser for klient for et prosjekt; (b) en direkte kontrakt som definert i Freelance Norge Direct Contract Terms; eller (c) hvis du bruker Freelance Norge Payroll, kontraktsbestemmelsene mellom Freelancer og bemanningsleverandøren for levering av tjenester til Kunden, hvis noen.

Betydelig  endring” betyr en endring i vilkårene i vilkårene for bruk som reduserer dine rettigheter eller øker ditt ansvar.

Freelance Norge App”betyr den elektroniske plattformen som er tilgjengelig ved hjelp av Freelance Norges nedlastede program eller annen programvare som muliggjør tidssporing og fakturering, chat og skjermdumpdeling med andre brukere.

Brukerinnhold”betyr eventuelle kommentarer, kommentarer, data, tilbakemeldinger, innhold, tekst, fotografier, bilder, video, musikk eller annet innhold eller informasjon som du eller en hvilken som helst besøkende eller bruker legger ut på noen del av nettstedet eller gir til Freelance Norge, inkludert slikt innhold eller informasjon som er lagt ut som følge av spørsmål.

Arbeidsprodukt”betyr eventuelle konkrete eller immaterielle resultater eller leveranser som Freelancer godtar å opprette for, eller faktisk leverer til, Kunden som følge av å utføre Freelancer-tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, konfigurasjoner, dataprogrammer eller annen informasjon, eller tilpasset maskinvare, og eventuell intellektuell eiendom utviklet i forbindelse med dette.

Copyright © 2020 Freelance Norge, All Rights Reserved.

Freelance Norge We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications