Personvernerklæring

 1. Home
 2. Personvernerklæring

Introduksjon

Velkommen til Freelance Norges personvernerklæring (“Global personvernerklæring”).

Vi respekterer personvernet ditt, og vi er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger. Denne globale personvernerklæringen vil informere deg om hvordan FreelanceNorge.no, heretter (vi, oss, våre)  tar vare på dine personopplysninger når du bruker noen av våre tjenester eller applikasjoner (sammen “tjenestene”) eller når du besøker eller bruker nettstedet vårt www.freelancenorge.no eller mobilapplikasjon (“App”).

Denne globale personvernerklæringen forteller deg om dine personvernrettigheter og hvordan loven beskytter deg. Bruk også ordlisten til å forstå betydningen av noen av begrepene som brukes i teksten nedenfor.

Innholdet

 • Viktig informasjon og hvem vi er
 • Dataene vi samler inn om deg
 • Hvordan samles personopplysningene dine inn?
 • Slik bruker vi personopplysningene dine
 • Avsløring av dine personopplysninger
 • Internasjonale overføringer
 • Datasikkerhet
 • Oppbevaring av personopplysninger
 • Dine juridiske rettigheter
 • Ordliste
 • Juridisk rett forklart

1. Viktig informasjon og hvem vi er

Formålet med denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen tar sikte på å gi deg informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysningene dine når du besøker nettstedet vårt, eller gjennom din bruk av tjenestene og eventuelle data du kan oppgi når du registrerer deg for eller bruker tjenestene, registrerer deg for varsler eller nyhetsbrev, kontakter oss med et spørsmål eller ber om hjelp, deltar i eventuelle fornyelser , kampanjer eller spørreundersøkelser.

Nettstedet og tjenestene er ikke ment for mindreårige under 18 år, og vi samler ikke bevisst inn data knyttet til mindreårige.

Det er viktig at du leser denne personvernerklæringen sammen med andre retningslinjer for personvern eller merknader om rettferdig behandling, vi kan gi ved bestemte anledninger når vi samler inn eller behandler personopplysninger om deg, slik at du er fullt klar over hvordan og hvorfor vi bruker dataene dine. Denne personvernerklæringen supplerer andre retningslinjer og personvernerklæringer og er ikke ment å overstyre dem.

For personvernerklæringen til FreelanceNorge.no, vennligst klikk her.

Kontrolleren

FreelanceNorge.no er behandlingsansvarlig og ansvarlig for innsamling av dine personopplysninger gjennom nettstedet eller dens relaterte app.

For EU-innbyggere FreelanceNorge.no er behandlingsansvarlig og ansvarlig for innsamling av dine personopplysninger knyttet til bruk av MCO VISA-kortet.

Personvernombud, klager og kontaktinformasjon

Vi har utnevnt en personvernombud (DPO) som er ansvarlig for å overvåke spørsmål i forbindelse med denne globale personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål eller klager om denne erklæringen, vår personvernpraksis eller hvis du har en forespørsel om å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt vårt DPO-team på følgende måter:

E-post: dpo@freelancenorge.digital

Du har rett til å klage på hvordan vi behandler dine personopplysninger til myndigheten Datatilsynet.. Hvis du bor i en EU-medlemsstat, har du rett til å klage på hvordan vi behandler personopplysningene dine til tilsynsmyndigheten i EUs medlemsstat i din vanlige bosted eller stedet for den påståtte overtredelsen. Informasjon om tilsynsmyndigheten din finner du her:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-are-data-protection-authorities-dpas_en

Vi vil imidlertid sette pris på muligheten til å håndtere dine bekymringer før du nærmer deg en tilsynsmyndighet, så vær så snill å kontakte oss i første omgang.

Endringer i personvernerklæringen og din plikt til å informere oss om endringer

Vi holder personvernerklæringen under regelmessig gjennomgang. Denne versjonen ble sist oppdatert på datoen ovenfor skrevet. Hvis vi endrer personvernerklæringen vår og du allerede har registrert deg hos oss, vil vi gi deg beskjed via e-post eller via et varsel via appen.

Det er viktig at personopplysningene vi har om deg er nøyaktige og gjeldende. Vennligst hold oss informert om dine personopplysninger endres under ditt forhold til oss.

Tredjeparts lenker

Nettstedet og appen kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, plugin-moduler og applikasjoner (“Tredjeparts nettsteder”). Hvis du klikker på disse koblingene eller aktiverer disse tilkoblingene, kan tredjeparter samle inn eller dele data om deg. Vi kontrollerer ikke disse tredjepartsnettstedene og er ikke ansvarlige for deres personvernerklæringer. Når du forlater nettstedet vårt eller appen vår, oppfordrer vi deg til å lese personvernerklæringen til alle tredjepartsnettsteder du besøker eller bruker.

2. Dataene vi samler inn om deg

Personopplysninger, eller personopplysninger, betyr all informasjon om en person som denne personen kan identifiseres fra. Den inneholder ikke data der identiteten er fjernet (anonyme data).

Vi kan samle inn, bruke, lagre og overføre ulike typer personopplysninger om deg som vi har gruppert i kategorier som følger:

Kategori av personopplysninger

Spesifikke deler av personopplysninger

Identitetsdata

 • fornavn,
 • pikenavn,
 • etternavn,
 • brukernavn eller lignende identifikator,
 • Tittel
 • fødselsdato og kjønn,
 • et visuelt bilde av ansiktet ditt,
 • skatteidentifikasjonsnummer,
 • nasjonale identitetskort,
 • pass eller annen form for identifikasjonsdokumenter, inkludert bevis på adresse, for eksempel strømregning eller kontoutskrift.

Kontakt data

 • Faktureringsadresse
 • Leveringsadressen
 • hjemmeadresse,
 • arbeidsadresse,
 • e-postadresse og telefonnumre.

Finansielle data

 • Bankkonto
 • betalingskortdetaljer

Transaksjonsdata

 • detaljer om betalinger til og fra deg,
 • andre detaljer om eventuelle transaksjoner du inngår ved hjelp av tjenestene våre.

Tekniske data

 • ip-adresse,
 • innloggingsdataene dine,
 • nettlesertype og -versjon,
 • tidssoneinnstilling og posisjonsdata,
 • plugin-modultyper og versjoner i nettleseren,
 • operativsystem og plattform, og
 • annen teknologi eller informasjon som er lagret på enhetene du gir oss tilgang til når du besøker nettstedet eller bruker tjenestene, eller bruker vårt digitale innhold.

Profildata

 • brukernavnet og passordet ditt,
 • forespørsler fra deg om produkter eller tjenester,
 • dine interesser, preferanser, tilbakemeldinger og evalueringssvar.

Bruksdata

 • informasjon om hvordan du bruker:
  • nettstedet vårt,
  • App
  • Tjenester.

Markedsførings- og kommunikasjonsdata

 • dine preferanser i å motta markedsføring fra:
  • Oss
  • våre tredjeparter
  • kommunikasjonspreferansene dine.

Spesielle kategorier av personopplysninger er data som avslører rase eller etnisitet, religiøs eller filosofisk tro, sexliv, seksuell orientering, politiske meninger, fagforeningsmedlemskap, informasjon om din helse, genetiske og biometriske data. Vi vil bare bruke spesielle kategorier av personopplysninger til et bestemt formål, og hvis vi er i stand til å tilfredsstille både kravene til lovlig  grunnlag, samt minst ett av følgende tilleggsvilkår:

 • Du har gitt uttrykkelig samtykke;
 • Behandlingen gjelder personopplysninger som åpenbart offentliggjøres av den registrerte;
 • Behandling er nødvendig for etablering, utøvelse av forsvar av rettslige krav, eller
 • Behandling er nødvendig på grunn av betydelig offentlig interesse basert på EU eller EUs medlemsstatslov.

Vi er underlagt EUs antihvitvaskingsdirektiv 4 og 5 og de relevante EU-medlemsstatenes lov som implementerer dem som krever at vi behandler for eksempel informasjon fra ID-dokumentene dine, inkludert et fotografisk bilde av deg. Se også rad IV, i tabellensom beskriver formålene som vi vil bruke dine personopplysninger. Vi samler også inn, bruker og deler aggregerte data, for eksempel statistiske eller demografiske data for ethvert formål. Aggregerte data kan være avledet fra dine personopplysninger, men anses ikke som personopplysninger i loven, da disse dataene ikke vil direkte eller indirekte avsløre identiteten din. Vi kan for eksempel samle bruksdataene dine  for å beregne prosentandelen av brukere som får tilgang til en bestemt nettstedsfunksjon. Men hvis vi kombinerer eller kobler aggregerte data til personopplysningene dine slik at de direkte eller indirekte kan identifisere deg, behandler vi de kombinerte dataene som personopplysninger som vil bli brukt i samsvar med denne personvernerklæringen.

Hvis du nekter å oppgi personopplysninger

Når vi trenger å samle inn personopplysninger ved lov, eller i henhold til vilkårene i en kontrakt vi har med deg, og du nekter å oppgi disse dataene når du blir bedt om det, kan vi ikke være i stand til å utføre kontrakten vi har eller prøver å inngå med deg (for eksempel for å gi deg tjenester). I dette tilfellet må vi kanskje kansellere enhver tjeneste du har hos oss, men vi vil varsle deg hvis dette er tilfelle på det tidspunktet.

3. Hvordan samles personopplysningene dine inn?

Vi bruker ulike metoder for å samle inn data fra og om deg, inkludert gjennom:

Direkte interaksjoner. Du kan gi oss dine identitets-,kontakt-  Contact  og  finansdata ved å fylle ut skjemaer, gi et visuelt bilde av deg selv via tjenesten, via e-post eller på annen måte. Dette inkluderer personopplysninger du oppgir når du:

 • søke om bruk av våre Freelance Platform-tjenester;
 • opprette en konto;
 • abonnere på våre tjenester eller publikasjoner;
 • gjøre bruk av noen av våre tjenester;
 • be om at markedsføring sendes til deg;
 • delta i en konkurranse, kampanje eller undersøkelse; Eller
 • gi oss tilbakemelding eller kontakte oss.

Automatiserte teknologier eller interaksjoner. Når du samhandler med oss via nettstedet vårt eller appen vår, samler vi automatisk inn tekniske data  om utstyret ditt, surfehandlinger og mønstre. Vi samler inn disse personopplysningene ved hjelp av informasjonskapsler, serverlogger og andre lignende teknologier. Vi vil også samle inn  transaksjonsdata  og  investeringsdata. Vi kan også motta  tekniske data om deg hvis du besøker andre nettsteder som bruker informasjonskapslene våre. På vår hovedside vil du bli informert om hvordan vi bruker informasjonskapsler gjennom innstillingene  for informasjonskapsler.

Tredjeparter eller offentlig tilgjengelige kilder. Vi innhenter også informasjon om deg fra tredjeparter (for eksempel arbeidsgivere, sosiale medier, bedriftskataloger, stillingsoppføringer og nettplattformer) som kan sjekke personopplysningene dine mot all informasjon som er oppført i andre databaser.

4. Hvordan vi bruker personopplysningene dine

Vi vil bare bruke dine personopplysninger når loven tillater oss. Vanligvis vil vi bruke personopplysningene dine under følgende omstendigheter:

 • For levering av tjenestene.
 • Slik sender du månedlige regninger for tjenestene du bruker på FreelanceNorge.no
 • Der det er nødvendig for våre legitime interesser (eller de av en tredjepart) og dine interesser og grunnleggende rettigheter ikke overstyrer disse interessene.
 • Der vi må overholde en juridisk forpliktelse.

Se ordlisten for seksjon for å finne ut mer om hvilke typer lovlig grunnlag vi vil stole på for å behandle personopplysningene dine.

Generelt er vi ikke avhengige av samtykke som et juridisk grunnlag for behandling av dine personopplysninger, selv om vi vil få ditt samtykke før vi sender tredjeparts direkte markedsføringskommunikasjon til deg via e-post eller tekstmelding. Du har rett til å trekke tilbake samtykke til markedsføring når som helst ved å kontakte oss. Se nedenfor for mer informasjon om markedsføring.

Formål som vi vil bruke dine personopplysninger til

Vi har angitt nedenfor, i et tabellformat, en beskrivelse av alle måtene vi planlegger å bruke dine personopplysninger på, og hvilke av de juridiske grunnlagene vi stoler på for å gjøre det. Vi har også identifisert hva våre legitime interesser er der det er hensiktsmessig.

Vær oppmerksom på at vi kan behandle personopplysningene dine for mer enn ett lovlig grunnlag, avhengig av det spesifikke formålet vi bruker dataene dine for. Ta kontakt med oss hvis du trenger detaljer om det spesifikke juridiske grunnlaget, vi er avhengige av å behandle dine personopplysninger der mer enn ett grunnlag er angitt i tabellen nedenfor.

nei

Formål/aktivitet

Kategorier av personopplysninger

Lovlig grunnlag for behandling, inkludert grunnlag av legitime interesser

I.

Slik registrerer du deg som ny kunde

 • Identitet
 • Kontakt
 • Utførelsen av en kontrakt med deg
 • Nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse (f.eks. for å overholde kravene til hvitvasking av penger)

Ii.

For å behandle og levere tjenestene våre og eventuelle appfunksjoner til deg, inkludert:

 • Utføre, administrere og behandle eventuelle instruksjoner eller bestillinger, gjør du
 • Administrere, behandle, samle inn og overføre betalinger, gebyrer og gebyrer
 • Samle inn og gjenopprette penger skyldte oss
 • Identitet
 • Kontakt
 • Finansielle
 • Transaksjonsbaserte
 • Teknisk
 • Markedsføring og kommunikasjon
 • Utførelsen av en kontrakt med deg
 • Nødvendig for våre legitime interesser (f.eks. for å forhindre misbruk av tjenestene og kampanjene våre)

Iii.

For å administrere vårt forhold til deg som vil omfatte:

 • Varsle deg om endringer i våre vilkår eller personvernerklæring
 • Be deg om å legge igjen en anmeldelse eller ta en undersøkelse
 • Hold deg informert om selskapets forretnings- og produktutvikling
 • Identitet
 • Kontakt
 • Profil
 • Transaksjonsbaserte
 • Markedsføring og kommunikasjon
 • Utførelsen av en kontrakt med deg
 • Nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse
 • Nødvendig for våre legitime interesser (for å holde våre poster oppdatert, studere hvordan våre kunder bruker våre produkter / tjenester og hvordan potensielle kunder reagerer på vår markedsføringskampanje)

Iv.

For å håndtere risiko- og kriminalitetsforebygging, inkludert:

 • Oppdage, etterforske, rapportere og forhindre økonomisk kriminalitet i vid forstand
 • Følg lover og forskrifter som gjelder for oss
 • Svare på klager og løse dem
 • Identitet
 • Kontakt
 • Finansielle
 • Teknisk
 • Transaksjonsbaserte
 • Spesielle kategoridata som du gir oss direkte eller som vi mottar fra tredjeparter og/eller offentlig tilgjengelige kilder:
  • spesielle kategorier data som kan bli avslørt av bakgrunnskontroller (for eksempel fordi det har blitt rapportert i pressen eller er tilgjengelig i offentlige registre);
  • spesielle kategorier data som avsløres av fotografisk ID selv om vi ikke med vilje behandler disse personopplysningene;
 • Utførelsen av en kontrakt med deg
 • Nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse
 • Nødvendig for våre legitime interesser (for å utvikle og forbedre hvordan vi håndterer økonomisk kriminalitet)
 • For data fra spesielle kategorier er det nødvendig på grunn av betydelig offentlig interesse i henhold til EUs antihvitvaskingsdirektiv 4 og 5 og de relevante EU-medlemsstatenes lover som implementerer dem.

V.

For å gjøre det mulig å delta i en premietrekning, konkurranse eller fullføre en undersøkelse

 • Identitet
 • Kontakt
 • Profil
 • Bruk
 • Markedsføring og kommunikasjon
 • Utførelsen av en kontrakt med deg
 • Nødvendig for våre legitime interesser (for å samle markedsdata for å studere kundenes atferd, inkludert deres preferanser, interesse og hvordan de bruker tjenestene våre, bestemme markedsføringskampanjen vår og øke virksomheten vår)

Vi.

For å administrere og beskytte vår virksomhet, vårt nettsted og app, inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, systemvedlikehold, støtte, rapportering og hosting av data

 • Identitet
 • Kontakt
 • Finansielle
 • Teknisk
 • Transaksjonsbaserte
 • Investeringsdata
 • Nødvendig for våre legitime interesser (for å drive vår virksomhet, levering av administrasjon og IT-tjenester, nettverkssikkerhet, for å forhindre svindel og i forbindelse med en forretningsomorganisering eller grupperestruktureringsøvelse)
 • Nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse

Vii.

For å levere relevant nettstedsinnhold og annonser til deg og måle eller forstå effektiviteten av annonseringen vi leverer til deg

 • Identitet
 • Kontakt
 • Profil
 • Bruk
 • Markedsføring og kommunikasjon
 • Teknisk

Nødvendig for våre legitime interesser (for å studere hvordan kundene bruker våre produkter / tjenester, for å utvikle dem, for å vokse vår virksomhet og for å informere vår markedsføringsstrategi)

Viii.

Slik bruker du dataanalyse til å forbedre nettstedet vårt, tjenestene, markedsføringen, kundeforholdene og opplevelsene våre

 • Teknisk
 • Bruk

Nødvendig for våre legitime interesser (for å definere typer kunder for våre produkter og tjenester, for å holde nettstedet vårt oppdatert og relevant, for å utvikle vår virksomhet og for å danne vår markedsføringsstrategi)

Ix.

For å komme med forslag og anbefalinger til deg om varer eller tjenester som kan være av interesse for deg

 • Identitet
 • Kontakt
 • Teknisk
 • Bruk
 • Profil
 • Markedsføring og kommunikasjon

Nødvendig for våre legitime interesser (for å utvikle våre produkter / tjenester og vokse vår virksomhet)

X.

Relevant for enkeltpersoner knyttet til partnerselskaper

 • Tilsvarende partnerorganisasjoner
 • Fakturering, fakturering og andre forretningshenvendelser knyttet til partnerorganisasjonene
 • Generell styring av relasjoner med partnerorganisasjoner
 • Identitet (delvis)
 • Kontakt (delvis)
 • Utførelsen av en kontrakt med partnerorganisasjoner
 • Nødvendig for våre legitime interesser (for å utvikle våre produkter / tjenester og vokse vår virksomhet)

Markedsføring

Vi streber etter å gi deg valg angående visse personopplysninger, spesielt rundt markedsføring og annonsering.

Kampanjetilbud fra oss

Vi kan bruke din identitet-, kontakter-, tekniske ferdighet- ,transaksjon-  bruks-, profildata til å vise hva vi tror du kanskje ønsker eller trenger, eller hva som kan være av interesse for deg. Slik avgjør vi hvilke produkter, tjenester og tilbud som kan være relevante for deg (vi kaller denne markedsføringen).

Du vil motta markedsføringskommunikasjon fra oss hvis du har bedt om informasjon fra oss eller kjøpt fra oss, og du har ikke valgt å ikke motta den markedsføringen.

Tredjeparts markedsføring

Vi vil få ditt uttrykkelige samtykke før vi deler dine personopplysninger med noen tredjepart for markedsføringsformål.

Velge bort

Du kan be oss eller tredjeparter om å slutte å sende deg markedsføringsmeldinger når som helst ved å følge avmeldingskoblingene på en markedsføringsmelding som sendes til deg.

Når du velger å ikke motta disse markedsføringsmeldingene, vil dette ikke gjelde for personopplysninger gitt oss som følge av et produkt/servicekjøp, garantiregistrering, produkt-/tjenesteopplevelse eller andre transaksjoner.

Informasjonskapsler

Du kan angi at nettleseren din skal avvise alle eller noen informasjonskapsler i nettleseren, eller for å varsle deg når nettsteder angir eller får tilgang til informasjonskapsler. Hvis du deaktiverer eller nekter informasjonskapsler, må du være oppmerksom på at enkelte deler av tjenestene eller nettstedet kan bli utilgjengelige eller ikke fungerer som de skal. Hvis du vil ha mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker, kan du se hovednettstedet vårt.

Endring av formål

Vi vil bare bruke personopplysningene dine til formålene vi samlet dem inn for, med mindre vi med rimelighet anser at vi må bruke dem av en annen grunn, og den grunnen er kompatibel med det opprinnelige formålet. Hvis du ønsker å få en forklaring på hvordan behandlingen for det nye formålet er kompatibel med det opprinnelige formålet, vennligst kontakt oss.

Hvis vi trenger å bruke personopplysningene dine til et ikke-relatert formål, vil vi varsle deg, og vi vil forklare det juridiske grunnlaget som gjør det mulig for oss å gjøre det.

5. Opplysninger om dine personopplysninger

Vi kan dele dine personopplysninger med våre tredjeparts tjenesteleverandører, agenter, underleverandører og andre tilknyttede organisasjoner, våre gruppeselskaper og tilknyttede selskaper for å fullføre oppgaver og levere tjenestene til deg på våre vegne. Når du bruker tredjeparts tjenesteleverandører, er de pålagt i henhold til skriftlige avtaler, å respektere sikkerheten til dine personopplysninger og å behandle dem i samsvar med loven. Vi tillater ikke at våre tredjeparts tjenesteleverandører bruker personopplysningene dine til egne formål og tillater dem bare å behandle personopplysningene dine for spesifiserte formål og i samsvar med våre instruksjoner.

Vi kan sende personopplysningene dine til følgende enheter:

 • selskaper og organisasjoner som hjelper oss med å behandle, verifisere eller refundere transaksjoner du gjør via vår app eller nettside FreelanceNorge.no og i å levere noen av tjenestene du har bedt om;
 • identitetsverifiseringsbyråer for å foreta nødvendige verifiseringskontroller;
 • mobile applikasjonsutviklere;
 • organisasjoner som hjelper oss med kundeservicefasiliteter;
 • alle som vi lovlig overfører eller kan overføre våre rettigheter og plikter i henhold til de relevante vilkårene og betingelsene som regulerer bruken av noen av tjenestene;
 • enhver tredjepart som følge av omstrukturering, salg eller oppkjøp av vår gruppe eller tilknyttede selskaper, forutsatt at enhver mottaker bruker informasjonen din til samme formål som den opprinnelig ble levert til oss og/eller brukt av oss; Og
 • myndigheter, enten de er utenfor eller inne i EØS, der loven tillater eller krever at vi gjør det.

6. Internasjonale overføringer

Vi deler dine personopplysninger i gruppen vår. Dette vil innebære overføring av dine personopplysninger utenfor DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDET (EØS) eller opprinnelsen til hvor dine personopplysninger samles inn.

Mange av våre eksterne tredjeparter er basert utenfor EØS, slik at deres behandling av dine personopplysninger vil innebære overføring av data utenfor EØS.

Når vi overfører personopplysningene dine ut av EØS, sikrer vi at det gis en tilsvarende grad av beskyttelse ved å sikre at minst én av følgende sikkerhetstiltak implementeres:

Vi vil bare overføre personopplysningene dine til land som har blitt ansett for å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger av EU-kommisjonen. For ytterligere detaljer, se Europakommisjonen: Tilstrekkelighet av beskyttelse av personopplysninger i land utenfor EU.

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en)

Når vi bruker visse tjenesteleverandører, kan vi bruke spesifikke kontrakter godkjent av EU-kommisjonen som gir personopplysninger den samme beskyttelsen den har i Europa. For ytterligere detaljer, se Europakommisjonen: Modellkontrakter for overføring av personopplysninger til tredjeland.

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en)

Når vi bruker leverandører basert i USA, kan vi overføre personopplysninger til dem hvis de er en del av Privacy Shield, noe som krever at de gir lignende beskyttelse til personopplysninger som deles mellom Europa og USA. For mer informasjon, se Europakommisjonen:

EU-US Privacy Shield

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en)

Ta kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om den spesifikke mekanismen som brukes av oss når du overfører dine personopplysninger ut av EØS.

7. Datasikkerhet

Vi har iverksatt egnede sikkerhetstiltak for å hindre at personopplysningene dine ved et uhell går tapt, brukes eller åpnes på en uautorisert måte, endret eller offentliggjort. I tillegg begrenser vi tilgangen til dine personopplysninger til de ansatte, agenter, entreprenører og andre tredjeparter som har et forretningsbehov å vite. De vil bare behandle dine personopplysninger på våre instruksjoner, og de er underlagt taushetsplikt.

Avhengig av risikoene som presenteres av den foreslåtte behandlingen av personopplysningene dine, vil vi ha på plass følgende passende sikkerhetstiltak:

 • organisatoriske tiltak (inkludert, men ikke begrenset til opplæring av ansatte og politikkutvikling);
 • tekniske tiltak (inkludert, men ikke begrenset til fysisk beskyttelse av data, pseudonymisering og kryptering); Og
 • sikre kontinuerlig tilgjengelighet, integritet og tilgjengelighet (inkludert, men ikke begrenset til for å sikre at passende sikkerhetskopier av personopplysninger holdes).

Vi har satt i bruk prosedyrer for å håndtere eventuelle mistenkte brudd på personopplysninger og vil varsle deg og enhver relevant regulator om et brudd der vi er lovpålagt å gjøre det.

8. Oppbevaring av personopplysninger

Hvor lenge vil du bruke personopplysningene mine?

Vi vil bare beholde personopplysningene dine så lenge det er rimelig nødvendig for å oppfylle formålene vi samlet dem inn for, inkludert for å tilfredsstille eventuelle juridiske, regulatoriske, skattemessige, regnskapsmessige eller rapporteringskrav. Vi kan beholde personopplysningene dine i lengre tid i tilfelle en klage, eller hvis vi med rimelighet mener at det er utsikter til rettssaker i forhold til vårt forhold til deg.

For å bestemme riktig oppbevaringsperiode for personopplysninger, vurderer vi mengden, arten og følsomheten til personopplysningene, den potensielle risikoen for skade fra uautorisert bruk eller offentliggjøring av dine personopplysninger, formålene vi behandler dine personopplysninger for, og om vi kan oppnå disse formålene på andre måter, og gjeldende juridiske, regulatoriske, skattemessige, regnskapsmessige eller andre krav.

Ved lov må vi holde grunnleggende informasjon om våre kunder (inkludertkontakt-,  Contact identitets-, finans-  og  transaksjonsdata)i minst 5 år. I henhold til EUs antihvitvaskingslovgivning (anti-hvitvaskingsdirektiver 4 og 5) er vi for eksempel forpliktet til å beholde personopplysningene dine i en periode på 5 år etter at forholdet mellom oss er som selskap og deg som kunde.

For å forsvare våre legitime interesser mot mulige juridiske krav, vær oppmerksom på at korrespondanse (f.eks. e-postadresser og innhold, samtaler med kundeserviceteamet, samtaleopptak etc.) vil bli holdt opptil 10 år, avhengig av foreldelsesfristen (en foreldelsesperiode er en tidsperiode der et krav kan gjøres) som gjelder i ditt land, etter slutten av forholdet mellom oss som selskap og deg som kunde.

Et annet eksempel er knyttet til vårt legitime forretningsbehov for å forhindre misbruk av kampanjene vi lanserer. Vi vil beholde en kundes personopplysninger for tidspunktet for kampanjen for å forhindre utseendet på støtende atferd.

Vær oppmerksom på at du under visse vilkår kan be oss om å slette dataene dine: se dine juridiske rettigheter nedenfor  for mer informasjon. Vi vil kun overholde forespørselen om sletting hvis betingelsen(e) er oppfylt.

I noen tilfeller vil vi anonymisere personopplysningene dine (slik at de ikke lenger kan knyttes til deg) for forskning eller statistiske formål, og da kan vi bruke denne informasjonen på ubestemt tid uten videre varsel til deg.

9. Dine juridiske rettigheter

Under visse omstendigheter har du rettigheter i henhold til databeskyttelseslovene i forhold til dine personopplysninger:

 • Be om tilgang til personopplysningene dine.
 • Be om korrigering av personopplysningene dine.
 • Be om sletting av personopplysningene dine.
 • Protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.
 • Be om begrensning av behandling av dine personopplysninger.
 • Be om overføring av dine personopplysninger.
 • Rett til å trekke tilbake samtykke.

Hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene som er angitt ovenfor, vennligst kontakt oss.

Ingen avgift vanligvis nødvendig

Du trenger ikke å betale et gebyr for å få tilgang til personopplysningene dine (eller for å utøve noen av de andre rettighetene). Vi kan imidlertid kreve et rimelig gebyr hvis forespørselen din er tydelig ubegrunnet, repeterende eller overdreven. Alternativt kan vi nekte å overholde forespørselen din under disse omstendighetene.

Hva vi trenger fra deg

Vær oppmerksom på at loven forplikter oss til å bruke alle rimelige tiltak for å bekrefte identiteten din når du ber om tilgang til dine personopplysninger, inkludert en kopi av dine personopplysninger. Vi vil anvende alle rimelige tiltak for å bekrefte identiteten din når du ber om sletting av personopplysningene dine, da en ondsinnet forespørsel om sletting kan sette dine økonomiske interesser i fare. I vårt tilfelle vil de rimelige tiltakene bli bestemt med hensyn til det faktum at vi opererer i Fintech-domenet. Vi kan også kontakte deg for å be deg om ytterligere informasjon i forbindelse med din forespørsel om å fremskynde vårt svar.

Tidsbegrensning for å svare

Vi prøver å svare på alle legitime forespørsler innen en måned. Av og til kan det ta lengre tid enn en måned hvis forespørselen din er spesielt kompleks eller du har gjort en rekke forespørsler. I dette tilfellet vil vi varsle deg og holde deg oppdatert.

10. Ordliste

Lovlig grunnlag

Legitim interesse betyr interessen for vår virksomhet i å drive og administrere vår virksomhet for å gjøre oss i stand til å gi deg den beste servicen / produktet og den beste og sikreste opplevelsen. Vi sørger for at vi vurderer og balanserer eventuelle konsekvenser for deg (både positive og negative) og dine rettigheter før vi behandler personopplysningene dine for våre legitime interesser. Vi bruker ikke dine personopplysninger til aktiviteter der våre interesser overstyres av virkningen på deg (med mindre vi har ditt samtykke eller på annen måte er pålagt eller tillatt ved lov). Du kan få mer informasjon om hvordan vi vurderer våre legitime interesser mot potensiell innvirkning på deg med hensyn til spesifikke aktiviteter ved å kontakte oss.

Utførelsen av en kontrakt betyr å behandle dataene dine der det er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som du er part i, eller å ta skritt på forespørsel før du inngår en slik kontrakt.

Overholde en juridisk forpliktelse betyr å behandle personopplysningene dine der det er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt.

11. Juridiske rettigheter forklart

Du har rett til å:

 • Be om tilgang til personopplysningene dine (vanligvis kjent som en forespørsel om tilgang til personer”). Dette gjør det mulig å motta en kopi av personopplysningene vi har om deg, og for å kontrollere at vi behandler dem lovlig.

 • Be om korrigering av personopplysningene vi har om deg. Dette gjør at du kan ha ufullstendige eller unøyaktige data vi har om deg korrigert, selv om vi kanskje må bekrefte nøyaktigheten av de nye dataene du gir oss.

 • Be om sletting av personopplysningene dine. Dette gjør at du kan be oss om å slette eller fjerne personopplysninger der det ikke er noen god grunn for at vi fortsetter å behandle dem. Du har også rett til å be oss om å slette eller fjerne personopplysningene dine der du har utøvd din rett til å protestere mot behandling (se nedenfor), hvor vi kan ha behandlet informasjonen din ulovlig eller hvor vi er pålagt å slette personopplysningene dine for å overholde lokal lovgivning. Vær imidlertid oppmerksom på at vi kanskje ikke alltid kan overholde din forespørsel om sletting av spesifikke juridiske grunner som vil bli varslet til deg, hvis det er aktuelt, på tidspunktet for forespørselen din.

 • Protestere mot behandlingen av dine personopplysninger der vi er avhengige av en legitim interesse (eller de av en tredjepart), og det er noe med din spesielle situasjon som gjør at du ønsker å protestere mot behandling på dette grunnlaget som du føler det påvirker dine grunnleggende rettigheter og friheter. Du har også rett til å protestere der vi behandler personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål. I noen tilfeller kan vi vise at vi har overbevisende legitime grunner til å behandle informasjonen din som overstyrer dine rettigheter og friheter.

 • Be om begrensning av behandling av dine personopplysninger. Dette gjør at du kan be oss om å suspendere behandlingen av dine personlige data i følgende scenarier:
  • Hvis du vil at vi skal fastslå dataenes nøyaktighet.
  • Der vår bruk av dataene er ulovlig, men du vil ikke at vi skal slette dem.
  • Der du trenger oss til å holde dataene selv om vi ikke lenger krever det som du trenger det å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.
  • Du har protestert mot vår bruk av dataene dine, men vi må bekrefte om vi har overordnede legitime grunner til å bruke dem.
 • Be om overføring av dine personopplysninger til deg eller til en tredjepart. Vi vil gi deg, eller en tredjepart du har valgt (der det er teknisk mulig), dine personopplysninger i et strukturert, vanlig, maskinlesbart format. Vær oppmerksom på at denne rettigheten bare gjelder for automatisert informasjon som du opprinnelig ga samtykke til at vi kan bruke eller hvor vi brukte informasjonen til å utføre en kontrakt med deg.

 • Trekk tilbake samtykke når som helst hvor vi er avhengige av samtykke til å behandle dine personopplysninger. Dette vil imidlertid ikke påvirke lovligheten av behandling utført før du trekker tilbake samtykket ditt. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, kan det hende at vi ikke kan levere visse produkter eller tjenester til deg. Vi vil gi deg råd dersom dette er tilfelle på det tidspunktet du trekker tilbake samtykket ditt.
Freelance Norge We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications